Gijzenzele gaat met uilenschieting 372 jaar terug in de tijd

Evenement gaat ambiance brengen op de ‘kirmesse’

Gijzenzele draait op maandag 28 augustus de tijd terug naar 1651. Pastor Jan Brielinghe en baljuw Laurence De Backer van Gisengasele (zo heette het dorp in 1651) waren de kerkuilenplaag grondig beu en lanceerden bij de bevolking een oproep. Wij citeren uit de bewaarde rekening van de kerkfabriek anno 1651: ‘…Wie eenen uil in de kerke schoot, met eenen drinkpenninge beloond’. Op maandag wordt tijdens de ‘kirmesse’ de aloude traditie verder gezet. Op maandag moet de uilenschieting in de pastorietuin schutters en veel volk lokken naar ‘Gijzel Kirmesse’. In de pastorietuin gaan de Gijzenzelenaars en al wie geïnteresseerd is,  proberen een uil te schieten. Iedereen is welkom. Het bleek op de vorige edities gemakkelijker gezegd dan gedaan. Wel te verstaan, men schiet niet in de kerk, wel op een liggende wip. De kerkuilen (Gaia leest mee) worden vervangen door kartonnen of pluchen exemplaren. De bogen van 1651, gemaakt van stokken, geen vizier, zijn vervangen door eenvoudige handbogen. Je wordt door het Gijzels Genootschap van de Kerkuil vriendelijk uitgenodigd om een uil te komen schieten. Een raak schot wordt beloond met ‘eenen drinkpenninge’.
Knappe schutters
De ‘Gisengaselenaars’ moeten medio zeventiende eeuw knappe schutters geweest zijn, om met een primitieve boog een kerkuil uit de toren te schieten. Louter op de pijl mikken, probeer het maar. Bewondering voor de boogschutters van 372 jaar geleden. Getuige hiervan de kerkrekening van 1651: ‘…Item betaeldt over tschieten van een Uyl aende kerkcke’. Het oudst gevonden spoor. Tot 1691 schrijft de pastoor de uitgave in voor de uilenschieting in de boekhouding van de kerkfabriek. Laat je op maandag 28 augustus vanaf 14 u 30 onderdompelen in de sfeer van de zeventiende eeuw. Een tijd van overvloed aan uilen. De tijden veranderen. De laatste jaren trachten ornithologen door middel van nestkasten het kerkuilenbestand terug op te krikken.  (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).