Zottegemnaars brengen Dodentocht tot een goed einde voor ‘Stappen naar een droom’

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) kon / kunt u uitgebreid lezen over het ‘Stappen naar een droom’-project waarmee Astrid Campens uit Zottegem de nodige fondsen wil bijeenhalen voor de aankoop van een staprobot – kostprijs zo’n 130.000 euro – die dan in het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent zou kunnen gebruikt worden om o.a. patiëntjes die verlamd zijn aan de onderste ledematen ingevolge een ongeval of ziekte (tumor), de kans te geven om weer te leren stappen.

Naast andere acties die al georganiseerd werden of die nog lopen (verkoop van snoepzakken en spaarpotactie bij verschillende handelaars, tombola voor Camille-pakket), nam Astrid Campens zich eveneens voor om ook letterlijk te ‘stappen naar een droom door deel te nemen aan de jaarlijkse 100 km-Dodentocht in Bornem. Voorzien was dat ze daar voorbije vrijdag 11 augustus om 21 uur aan de start zou staan samen met twee andere Zottegemse wandelmaatjes, Dieter Blomme en Dorien Reygaert, maar door omstandigheden kon laatstgenoemde enkel de laatste 28 km mee afleggen. Astrid en Dieter brachten de ganse tocht, met nachtelijk rotweer bovenop, tot een goed einde en stapten na een ‘wandeling’ van 22u16 min om 19u23 over de finish.

Deels moe en stijf maar tegelijk ook voldaan want als extra motivatie en vooral als fundraising voor het ‘Stappen naar een droom’-project konden sympathisanten stappen ‘kopen’ en op die manier helpen om Astrid, haar dochter Ella en de andere patiëntjes van het Gentse UZ-Kinderrevalidatiecentrum dichter bij de verwezenlijking van hun droom te brengen. Deze sponsoractie bracht 4.778 euro op en langs deze weg wordt iedereen nogmaals extra bedankt voor zijn/haar steun en bijdrage.

Wie ‘Stappen naar een droom’ wil steunen met een gift, kan dit door storting op het projectrekeningnr. BE67 0689 4869 5187. Voor meer info: contacteer gerust Astrid Campens, zaakvoerder Pralifino, in de winkel aan de Stationsstraat 24 in Zottegem of via 0474 955 977. Het hele verloop van het project is ook te volgen op www.stappennaareendroom.befacebook en Instagram.