‘Stappen naar een droom’: crowdfunding voor staprobot voor revalidatiekinderen

Sinds 2008 – ze was toen 3 jaar – is Ella Stragier uit Zottegem ingevolge een ruggenmergtumor verlamd aan de onderste ledematen en rolstoelafhankelijk. Haar grootste droom is natuurlijk ooit weer te kunnen stappen en het hoopgevende nieuws is dat ze dit via robottherapie zou kunnen leren door middel van een zgn. exoskelet (werking zie onderaan). Het jammerlijke nieuws is echter dat dergelijke robot peperduur is – zo’n 130.000 euro – en dat er hiervoor geen budget is in het Kinderrevalidatiecentrum van het UZ Gent waar Ella zeer goede begeleiding krijgt van dr. Ruth Van der Looven die er als revalidatiearts ook van droomt over zo’n exoskelet te kunnen beschikken om een (helaas) grote groep kinderen de kans te geven opnieuw stapjes te leren zetten. In het UZ-centrum volgen dagelijks een 70-tal kinderen een revalidatieprogramma na een ongeval of ziekte met een hersen-, ruggenmerg- of zenuwletsel, spier- en gewrichtsaandoeningen of amputatie als gevolg.

ACTIES VOOR FONDSENWERVING

Daarom heeft Ella’s mama Astrid Campens – samen met enkele kennissen en met ‘Stappen naar een droom!’ als slogan – het plan opgevat om een crowdfunding te organiseren om de aankoop van een exoskelet of staprobot door het UZ-revalidatiecentrum mogelijk te maken en zo Ella en andere patiëntjes de kans op meer zelfstandigheid en een mooiere toekomst te geven. Het officiële startschot van ‘Stappen naar een droom’ werd gegeven samen met Koen Wauters als peter van het project (op de foto samen met Ella en haar mama) en meteen mocht het initiatief al rekenen op heel wat steun van handelszaken en bedrijven, serviceclubs en verenigingen, scholen en andere organisaties of sympathisanten. Om de nodige fondsen te verwerven, zijn uiteraard ook verschillende acties gepland:

  • Bij handelaars in en buiten het winkelcentrum van Zottegem loopt reeds een spaarpotactie en/of verkoop van snoepzakken (5 euro).
  • Daarnaast is de verkoop van tombolalotjes opgestart (5 euro voor een lotje, 20 euro voor vijf lotjes) waarmee drie verrassende prijzen ter waarde van 2.000(!), 295 en 200 euro te winnen zijn. Hierover meer in een volgend NUUS-artikel.
  • Samen met haar wandelmaatjes Dorien en Dieter wil Astrid Campens ook op 11 augustus de Dodentocht ten einde stappen of wandelen. Hiervoor stappen zij als training én fundraising (via een vrije bijdrage van al wie hierbij wil aansluiten voor een afstand naar keuze) op zondag 2 juli langs de hele kustlijn van Knokke naar De Panne (ca. 65 km). Ook over deze sportieve acte meer in een volgend NUUS-artikel.
  • Na de zomervakantie zijn nog andere activiteiten gepland: o.a. een carwash, koekenverkoop, veiling van kunstvoorwerpen en exclusieve items, …

Wie ‘Stappen naar een droom’ wil steunen met een gift, kan dit door storting op het projectrekeningnr. BE67 0689 4869 5187. Voor meer info: contacteer gerust Astrid Campens, zaakvoerder Pralifino, in de winkel aan de Stationsstraat 24 in Zottegem of via 0474 955 977. Het hele verloop van het project is ook te volgen op www.stappennaareendroom.be, facebook en instagram.

TER INFO: HOE WERKT EEN EXOSKELET?

De staprobot of exoskelet is ontworpen voor patiënten die moeilijk of niet meer kunnen stappen wegens zwakte in of verlamming van de onderste ledematen ingevolge een ongeval of ziekte. Bij gebruik ondersteunt het exoskelet de patiënt volledig en helpt mee met de gewichtsverplaatsing. De volgende stap wordt telkens aangestuurd door het motorsysteem van de robot. Als de gebruiker nog functie in de onderste ledematen heeft, kan hiermee ook de spierkracht van de benen getraind worden. Doel is het stappatroon sneller te hervatten om zo ook het herstel van de hersenen sneller te activeren. In plaats van soms pas na maanden kan men met behulp van de robot al na 2 à 3 weken het looppatroon van de patiënt(en) beginnen trainen.

Omdat dit een belangrijk en bevorderlijk aspect is voor de plasticiteit van het brein, ligt een meerwaarde van de robot ook in het ‘meer stappen’ en de ‘herhaling van het stappen’. Terwijl bij een conventionele therapie de patiënt 30 à 40 stappen zet, wordt dit met de staprobot verhoogd tot 200 à 300 stappen. En naast het voordeel dat het exoskelet makkelijk aanpasbaar is zodat verschillende patiënten met hetzelfde ‘pak’ kunnen revalideren, is er misschien bovenal de bijzonder positieve impact op de moraal van de patiënt: het gevoel en de ervaring van (weer) zelf te kunnen stappen!

One small step for a man, one giant leap for mankind” (Neil Armstrong, 1969)