Marleen Francq: ‘Op een hautaine wijze volhardt het stadsbestuur in de boosheid.’

Den Dok in de uitverkoop

Geraardsbergen. In 2019 besliste de huidige coalitie Open Vld en CD&V om de uitbating van de open dok stop te zetten. Het gemis aan zwemplezier en ontspanning in het water – op een laagdrempelige manier – laat zich tijdens de warme zomerdagen het hardst voelen.

Het stadsbestuur stel sinds vrijdag 9 juni verschillende voorwerpen, zoals wegenborden, een spinster met spinnenwieltje, een zwembadstofzuiger en -pomp.

‘De beslissing om den dok te sluiten werd later weggemoffeld in een nep-participatie van 5 man en een paardenkop. De beslissing bezorgde de Geraardsbergse bevolking een trauma. Anderhalf jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen blijft de sluiting nog brandend actueel. Het behoud van een open dok of een ander serieus wateralternatief werd op geen enkele manier ernstig onderzocht’, aldus Marleen Francq, woordvoerster van het actiecomité Den Dok Blijft.

Vorige week zaterdag 3 juni was er een benefieteetfestijn met grote opkomst. ‘Dit bewijst nogmaals dat den dok toch niet met één pennentrek uit het DNA van onze stad kan worden verbannen. Het is nu wachten op de beslissing van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Misschien valt het arrest nog voor het verlof’, vult Marleen aan. Het staat vast dat het actiecomité doorgaat en de politieke partijen wat betreft de dok in aanloop van de verkiezingen duidelijk stelling zullen moeten innemen.

‘Van de kant van het stadsbestuur heerst er een stilzwijgen.  Hoewel men op subtiele wijze hardnekkig zelfs de fysieke verwijdering van den dok voorbereidt. Zo werd al in 2019 een procedure opgestart om de uitbatingsvergunning van het zwembad op te heffen en werd voor de kuip een slopingsvergunning aangevraagd. Nu staan ook een aantal attributen van den dok in de openbare uitverkoop. Dit getuigt van een enorm gebrek aan mensenkennis en sociale betrokkenheid. Op een hautaine wijze volhardt men in de boosheid’, vervolgt Marleen.

Voor de uitverkoop: https://www.geraardsbergen.be/openbare-verkoop-diverse-goederen

Julien Borremans