Vernieuwing aansluiting Gentsesteenweg / Parkstraat: werken starten morgen

In een eerder NUUS-artikel kon u reeds vernemen dat in de gemeenteraadszitting van 26 februari groen licht werd gegeven voor de uitvoering van de plannen en werken voor het vernieuwen en aanpassen van het wegdek ter hoogte van de aansluiting Parkstraat / Gentsesteenweg in Grotenberge. Bedoeling is de bestaande verharding van de rijweg die in zeer slechte staat verkeert – veeleer een lappendeken van stukken beton en kasseien, asfalt en klinkers – samen met de onderlagen op te breken en te vervangen door een nieuwe fundering van schraal beton en een nieuwe toplaag van beton. De boordstenen en het voetpad worden niet vervangen.

Aan de kant van de Doolstraat zal een deel van de verharding vervangen worden door een groenstrook, op dezelfde hoogte van het maaiveld van de Parkstraat zodat regenwater vlak naast de verharding gedeeltelijk in de ondergrond kan dringen. Twee nieuwe waterkolken onderaan de helling moeten vermijden dat regenwater voor problemen zorgt op de percelen die zich daar bevinden. Samen met deze vernieuwingswerken zal ook de helling van de rijweg aangepast worden en zal de plaatselijk aanzienlijke hellingsgraad van ca. 13,5 naar ca. 6 % afgevlakt worden

Schepen van openbare werken Cynthia Van den Steen laat ons nu weten dat morgen maandag 21 augustus met deze werken gestart wordt. Gerekend wordt dat ze tegen het begin van het nieuwe schooljaar kunnen voltooid zijn, afhankelijk van de weersomstandigheden. Gedurende die periode zal er van de Gentsesteenweg naar de Parkstraat/Grotenbergestraat geen doorgaand verkeer mogelijk zijn. In de Grotstraat blijft de bestaande eenrichtingsverkeersregeling behouden. Er wordt een omleiding voorzien via de Gentsesteenweg, Bijlokestraat en A. Gevaertlaan naar de Grotenbergestraat. In de Parkstraat zal enkel plaatselijk verkeer voor de bewoners toegelaten zijn. De uitvoering van de werken is toegewezen aan de firma De Meulemeester uit Geraardsbergen tegen het inschrijvingsbedrag van 73.520 euro (de kostprijs was geraamd op 64.300 euro).