Oproep stad Zottegem: meld elk Aziatische hoornaarnest

Hoewel al langer geprobeerd wordt om de Aziatische hoornaar uit te roeien in onze contreien, heeft deze exotische wespensoort zich hier toch kunnen vestigen. Omdat deze wesp echter zowel voor de landbouw en de biodiversiteit als voor de mens een gevaar vormt, is het toch belangrijk zo veel mogelijk nesten ervan te blijven verdelgen en de impact van de hoornaar tot een minimum te proberen beperken. Daarom ook richt de stad Zottegem aan haar inwoners een oproep om melding te maken van elk nest Aziatische hoornaars.

Wanneer zo’n nest een gevaar of hinder veroorzaakt voor mensen, kan op de brandweer een beroep gedaan worden voor verdelging (kostprijs 40 euro). Om deze interventies zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, wordt gevraagd om (in plaats van telefonisch contact te proberen opnemen) alle meldingen / aanvragen online te registreren via het voorziene formulier op de website van de brandweerzone Vlaamse Ardennen (waaronder ook Brandweerpost Zottegem ressorteert): www.bvlar.be/wespenverdelging. Op die manier kunnen alle opdrachten efficiënt worden ingepland, hetgeen dan een zo snel mogelijke hulpverlening ten goede komt.

Niet-hinderlijke nesten worden, sinds 17 augustus ll. en nog tot 15 november, gratis verwijderd door medewerkers van RATO vzw. Bij deze provinciale vedelgingsdienst kan van de aanwezigheid van dergelijke nest melding gemaakt worden via vespawatch.be. Het staat ook iedereen vrij om een professionele verdelger in te schakelen (terug te vinden via vespawatch.be/eradicators).

HOE HERKEN JE EEN AZIATISCHE HOORNAAR?

Een Aziatische hoornaar is ongeveer drie centimeter groot en overwegend zwart van kleur met een geel-oranje band op het achterlijf. De uiteinden van de poten van het insect zijn opvallend geel. De Aziatische hoornaar lijkt weliswaar sterk op de Europese hoornaar die iets groter is, een geel-roodbruin lichaam en rode poten heeft. De Europese hoornaar is echter heel nuttig en zachtaardig en wordt dus niet verdelgd (ook in geval van hommels en bijen mag geen verdelging uitgevoerd worden aangezien dit beschermde diersoorten zijn).

Een Aziatische hoornaar maakt twee soorten nesten: een primair nest in het voorjaar en een secundair nest vanaf augustus. Secundaire nesten hangen meestal op grote hoogte (hoger dan 10 meter) en hebben een doormeter van 80 centimeter of meer. Vooral die secundaire nesten zijn belangrijk om te verdelgen. Hoe meer secundaire nesten overleven, hoe meer Aziatische hoornaars er een jaar later zullen zijn. Deze secundaire nesten worden vaak pas zichtbaar als de bladeren van de bomen vallen.