Woontorencomplex aan de Dender door de provincie met de grond gelijkgemaakt

Geraardsbergen. De provincie keurde de bouw van een woontorencomplex met 6 bouwlagen van 14 appartementen en 3 handelspanden af. De parkeerproblematiek werd door het complex nog groter. Bovendien past het gebouw niet in de omgeving. De provincie stelde dat dit complex geen meerwaarde inzake ruimtelijke kwaliteit vormt.

Bovendien ligt het complex in overstromingsgevoelig gebied.

Het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) te Geraardsbergen had op 20 maart 2023 een woontoren met 6 bouwlagen vergund in het stadscentrum aan de Dender. De voormalige Wibra en apotheek met privéwoning moesten wijken voor een complex met 6 bouwlagen van 14 appartementen en 3 handelspanden.

Een vernietigend verslag
Buurtbewoners vochten de vergunning bij de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen aan. Tijdens een hoorzitting leverde de provinciale omgevingsambtenaar (POA) vorige week een vernietigend verslag af. Hij stelde voor om de afgeleverde vergunning te weigeren. Er werd onvoldoende onderzocht of de parkeernood voor de bezoekers van het complex en voor het winkelcentrum door de bestaande openbare parking kan worden opgevangen.

Het project met 6 bouwlagen wijkt af van de huidige kroonlijsthoogte en het aantal bouwlagen, dat zo kenmerkend is voor de kernstad. De ruimtelijke draagkracht wordt overschreden en het stadsbestuur gaat uit van foutieve omgevingskenmerken, klinkt het.

Er wordt van de bestaande bebouwing te veel afgeweken. De ruimtelijke impact van de gewenste gebouwen is gigantisch groot en torent uit boven alle bestaande omringende bebouwing, aldus de ambtenaar van de provincie. De hinderaspecten – zoals slagschaduw, zon- en lichtverlies, inbreuk op de privacy – voor de omgeving overstijgen de tolerantienormen bij het wonen in een binnenstedelijk gebied.

Geen voorbeeld van meerwaarde
Het stadsbestuur stelde dat de meerwaarde van het voorliggend project bestond in het voorzien van een publieke deelwagen en publieke oplaadpunten voor fietsen. Volgens de POA kon dit onmogelijk als ernstig worden beschouwd. Dit is geenszins een voorbeeld van meerwaarde inzake ruimtelijke kwaliteit voor de woon- en leefomgeving, liet de POA zich ontvallen. De site wordt trouwens integraal bebouwd en er is ook geen waterinfiltratie.

Voor het afleveren van de vergunning voor het complex baseerde het CBS zich op een visienota hoger bouwen, in afwachting van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). Maar daar bestaat momenteel nog geen wettelijke grond voor. Een echte verdichting is niet aan de orde. Het typisch aspect van het provinciestadje dient bewaard te blijven. Bovendien werd de overstromingsproblematiek niet eens besproken.

De vergunning dient in beroep te worden geweigerd. De ontwikkelaar mag terug naar de tekentafel om zijn plannen aan te passen en opnieuw in te dienen.

Julien Borremans