Klim-Op Bavegem kiest voor bewegend leren

Kinderen zitten te veel stil. Eén op de zeven kleine kinderen heeft last van overgewicht. Onderzoek toont aan dat leerlingen sneller leren als ze dit bewegend doen. De komende jaren wil basisschool Klim-Op volop inzetten op bewegend leren. Dit wordt opgenomen in het lesrooster en ondersteund door Erasmus+, waardoor alle leerkrachten kunnen kennismaken met goede praktijkvoorbeelden in Europese scholen.

Dat bewegen goed is voor onze gezondheid, is algemeen bekend. Maar bewegen speelt ook een rol in onze cognitieve ontwikkeling. Steeds meer onderzoek toont aan dat leerlingen sneller leren als ze dit bewegend doen. Zorgcoördinator Els Van Boxstael: ‘Tijdens een Erasmusmobiliteit in Slovenië maakten we voor het eerst kennis met de voordelen van bewegend leren. We konden er met onze eigen
ogen positieve resultaten zien voor taal en wiskunde. Maar bewegen heeft bij kinderen ook een positief effect op hun zelfvertrouwen, zelfbeeld en sociale vaardigheden. We kregen de smaak te pakken en willen er komend schooljaar mee aan de slag gaan.’

Leerkracht bewegingsopvoeding Benedikt Van Dyck vult aan: ‘We merken dat leerlingen enthousiaster en meer betrokken meedoen bij een les waarin ze mogen bewegen, dan wanneer ze stil moeten blijven zitten. Officieel krijgen de leerlingen twee uur bewegingsopvoeding per week, maar dat is eigenlijk te weinig. De Wereldgezondheidsorganisatie schrijft voor dat kinderen minstens één uur per dag moeten
bewegen, zo niet spreekt men van bewegingsarmoede.’
Directeur Jo Dedeurwaerder: ‘We gaan de komende jaren bewegend leren integreren in onze onderwijspraktijk. In de kleuterschool en in de eerste graad gebeurde dit al occasioneel, maar ook in de hogere klassen plaatsen we dit op het lesrooster. Twee leerkrachten van de school volgen een opleiding als bewegingscoach en zullen de collega’s mee op sleeptouw nemen.’

Internationalisering 

Basisschool Klim-Op schreef een Erasmus Plan dat werd goedgekeurd met een beurs. De komende twee schooljaren krijgen alle leerkrachten van de school de kans om deel te nemen aan schoolbezoek in Europa. Coördinator internationalisering Els Van Boxstael: ‘We dienden een project in om meer te leren over bewegend leren en kennis te maken met goede praktijkvoorbeelden in Europa.
Dat werd goedgekeurd met de maximumscore. In oktober trekken vier leerkrachten voor een week naar Palermo (Italië) op cursus, in november is er een job shadowing activiteit in Cartagena (Spanje) en er staat ook al een scholenbezoek gepland in Utrecht en Amsterdam.’ Directeur Jo Dedeurwaerder: ‘De ervaring leert ons dat deelnemen aan een Erasmus+ mobiliteit inspirerend en motiverend werkt: ontmoeten van gepassioneerde collega’s, reflecteren over de eigen onderwijspraktijk, netwerken met gelijkgestemden. Leerkrachten die al eerder deelnamen komen met veel ideeën maar vooral met veel goesting en energie terug om in de eigen school aan de slag te gaan’.