Ook verkeerscirculatie deels weer gewoon door herschikking van Zottegemse dinsdagmarkt

In een NUUS-artikel van een drietal weken geleden kon u reeds vernemen dat er een herschikking van de wekelijkse dinsdagmarkt in het Zottegemse stadscentrum op komst was. In een persbericht vanuit de stad wordt dit nu bevestigd. Zoals wij toen al meedeelden, krijgt een aantal marktkramers vanaf dinsdag 12 september een andere standplaats. Het gaat over alle marktkramers die voorheen in het benedengedeelte van de Heldenlaan (tussen de rotonde/Graaf van Egmontstraat en Neerhofstraat/L. De Metsstraat) en in laatstgenoemde straat een plaats hadden. Ook in het andere gedeelte van de markt krijgen enkele kramen een nieuwe plaats.

In totaal dertien kramen staan vanaf morgen op een nieuwe locatie in de marktzone die zich voortaan uitstrekt over de Markt, Zavel, A. Scheirisstraat en de bovenkant van de Heldenlaan (vanaf het kruispunt met de Neerhofstraat/L. De Metsstraat naar de Markt toe). Door deze nieuwe opstelling worden ook de lege plaatsen die werden achtergelaten door marktkramers die hun abonnement lieten stopzetten, opgevuld en krijgt de markt opnieuw een compactere indruk. Hopelijk mag blijken dat deze herschikking een bezoek aan de markt aangenamer zal maken en dat deze ingreep ook de almaar verminderende belangstelling voor de Zottegemse dinsdagmarkt die al langere tijd kan vastgesteld worden (zowel bij bezoekers als bij marktkramers), zal kunnen stoppen.

GEVOLGEN VOOR VERKEER

Deze nieuwe marktindeling heeft ook tot gevolg dat een aantal verkeersmaatregelen die vroeger van toepassing waren naar aanleiding van de dinsdagmarkt, nu niet meer nodig zijn. In de Kasteelstraat en Graaf van Egmontstraat valt het tijdelijke tweerichtingsverkeer weg en kan de normale eenrichtingsregeling doorlopend van kracht blijven. Dit is ook het geval voor de Neerhofstraat (+ ondergrondse parking Oud-College) en de L. De Metsstraat die weer voor het verkeer kunnen opengesteld worden zoals gewoonlijk. Rond het benedengedeelte van de Heldenlaan kan eveneens de normale verkeersregeling blijven gelden. Voor alle duidelijkheid: de Stationsstraat (ter hoogte van het kruispunt met de Nieuwstraat), de Zavel (t.h.v. de Trapstraat) en de A. Scheirisstraat (t.h.v. de Kasteelstraat) blijven wel nog afgesloten tijdens de markturen.