Nog zeven vacatures bij stad Zottegem

In een eerder NUUS-artikel (zie via deze link) hebben wij meegedeeld dat stad Zottegem op zoek is naar een nieuwe directeur voor het OCMW-Woonzorgcentrum Egmont. Daarnaast wil/moet het stadsbestuur ook overgaan tot de aanwerving van nog een zevental andere nieuwe medewerkers (m, v, x): een polyvalente arbeider (voltijds, voor periode van zes maanden), een sportleraar en een sportgekwalificeerd ambtenaar (beide tijdelijk vanaf 1 oktober), een toezichter/onthaalmedewerker (voltijds, voor onbepaalde duur) voor de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans, een gebouwenbeheerder (voltijds, voor onbepaalde duur), een deskundige sport (voltijds, voor onbepaalde duur) en een voltijds administratief medewerker.

Alle informatie over functie en profiel, aanbod en aanwervingsvoorwaarden, hoe solliciteren enz. is via www.zottegem.be/vacatures terug te vinden. Solliciteren voor deze jobs kan tot uiterlijk zondag 17 september e.k. (voor de betrekking van polyvalent arbeider tot dinsdag 19 september). Voor laatstgenoemde vier vacatures gebeurt de selectie door het externe bureau Probis uit Sint-Agatha-Berchem (tel. 02 467 35 40, ook voor bijkomende inlichtingen), voor de eerste drie betrekkingen door de stad zelf (meer info bij de personeelsdienst via vacature@zottegem.be of tel. 09 364 64 75).