Acteurs stijgen boven zichzelf uit in ‘De novelle van Brecht en Belle’

Verbluffend theater over liefde en molens

De opvoering van het theaterstuk ‘De novelle van Brecht’ mag een groot succes genoemd worden. Groot, groter, grootst. Topprestatie, zo mag men in één woord de opvoering in GC De Kluize omschrijven. De theaterliefhebbers laten watertanden daar zijn de acteurs van ‘De novelle van Brecht’ ten volle in geslaagd. Alle acteurs – ook zij die voor het eerst op de scène stonden – stegen boven zichzelf uit. Blakend van vertrouwen. Auteur molenaar Michel Christiaens, die zijn emoties amper kon verbergen, en regisseur Antoine Van De Velde waren zielsgelukkig met de knappe vertolking van de acteurs.
Michel en Antoine zetten hun schouders onder het project. Bewondering voor de acteurs die voor de eerste maal de stap durfden te zetten om mee te spelen in dit unieke project. Wie weet hebben ze nu voorgoed de smaak te pakken en gaan ze aansluiten bij een toneelvereniging (zoals bijvoorbeeld bij Toneelvereniging Sint – Martinus Balegem). Het publiek kreeg op vrijdag én zaterdag een hoogstaande voorstelling te zien. Een liefdesverhaal dat voor romantiek en tragiek zorgt. De verwachtingen werden waar gemaakt én de lat heel hoog gelegd. De harten ingepakt. Een dikke proficiat. Men bleef kijken, luisteren en genieten van ‘De novelle van Brecht en Belle’. De opvoering werd met superlatieven bedacht. En met accordeonist Paco Baert en het lied ‘Molenaarswind’ zat een extra element dat dit heel genietbaar toneelavondje onvergetelijk maakte.
Het theaterstuk ‘De novelle van Brecht’  zou aanvankelijk opgevoerd worden in de zomer van 2020, maar het vermaledijde coronavirus gooide roet in het eten. Het is 10 jaar geleden dat de Balegemse Klepmolen werd gerestaureerd. Gezien de rol van de molen in het toneelstuk besloot men het stuk op te voeren op 8 en 9 september 2023 in onze enig mooie Oosterzeelse cultuurtempel De Kluize. ‘De novelle van Brecht en Belle’ gaat over de liefde tussen twee molenaarskinderen, Brecht en Belle, en de vete tussen hun beide families én hoe beide molenaars, August Penninckx (bijnaam Gust van Pachters)
van de Windekemolen en Isidoor Meirlaens (bijnaam Door van Buzzemiekes) van de Klepmolen, elkaar verwensen en hoe beide moeders in alle stilte vriendinnen werden en vrede wensen. Dit is het beknopte verhaal. In 2020 was het 900 jaar geleden dat Balegem voor het eerst schriftelijk werd vermeld. Een werkgroep werkte een hele sliert evenementen uit. Het opvoeren van een toneelstuk behoorde tot de plannen. Ex – schepen Paul Cottenie reikte een gegeven aan: een vete tussen twee molenaarsfamilies. En dan kwam corona. De mooie plannen werden gecanceld.
Gelukkig werd het toneelstuk weer opgevist. Het is tien jaar geleden dat de Klepmolen vakkundig werd gerestaureerd. Hij kreeg al zijn glorie terug. Gelukkig kan Oosterzele rekenen op drie molenaars, waaronder Michel Christiaens, die de Klepmolen draaiende houden. Zijn belangstelling voor molens strekt zich uit over vele jaren, hij geraakte gestaag in de ban van ‘molens’. Zijn opleiding in de mechanica maakte het nog wat fascinerender. Dat eeuwenoude mechanisme dat werkte en zwoegde , een molenaar die fier is op zijn molen, het sprak hem aan. Michel wilde ook molenaar worden. Met succes werd hij molengids én molenaar. Maar hij heeft nog meer in petto, schrijft toneelteksten en een paar jeugdboeken voor de jeugd. Tegen de achtergrond van 30 jaar amateurtoneel als speler en als vrijwillig molenaar, was de uitdaging om zelf een stuk te schrijven met een molen als achtergrond niet te weerstaan. Schepen Orville Cottenie was opgetogen dat hij voor het project kon rekenen op Michel Christiaens én Antoine Van De Velde. Een naam die klinkt als een klok in het amateurtoneel. 54 jaar op de planken, meer dan een halve eeuw gebeten door de toneelmicrobe. Alle rollen kan hij aan: koster, knecht, gigolo, bedelaar, boer, meid, cafébaas, tuinman,…Regisseur bij Koninklijke Toneelvereniging Sint – Martinus Balegem en Toneelgezelschap Velzeke. Een man met oneindig veel verdiensten voor het toneel. Terecht veel lof en bloemen voor Michel en Antoine, de drijvende krachten. Het publiek kreeg waarvoor het gekomen was, een zalige toneelavond en bedankte met een stormachtig applaus, een deel pakte uit met een staande ovatie. (marcel van de vijver, foto’s danny de lobelle).