AZ Sint-Elisabeth Zottegem: gloednieuw niercentrum

Sinds kort werken het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en AZ Glorieux Ronse officieel samen onder de noemer ‘ZORG-ziekenhuizen’. De eerste samenwerking tussen beide ziekenhuizen gaat nochtans al veel verder terug, tot in 1987 toen dr. Anne-Marie Bogaert in Zottegem een satellietcentrum voor collectieve autodialyse oprichtte, verbonden aan het moederdialysecentrum in Ronse. Dit centrum was aanvankelijk gevestigd naast/achter het kinderdagverblijf Piet Konijn in de schaduw van het toenmalige Sint-Elisabethziekenhuis maar wegens de toename van patiënten verhuisde deze dialysedienst later naar de kelderverdieping van het AZ Sint-Elisabeth. Intussen was ook een afdeling peritoneaal dialyse opgericht alsook een dienst klinische nefrologie. Het gloednieuwe niercentrum dat nu is geopend, is de bezegeling van deze al langdurige samenwerking.

Het niercentrum bevindt zich aan de achterkant van het ziekenhuis op de nieuwe verdieping die is gebouwd boven de bestaande spoedafdeling (deels ook ter uitbreiding van deze spoeddienst) en heeft een aparte ingang. Het ontwerp ervan is volledig gericht op het comfort van de patiënt. Daartoe is een rustgevende sfeer en een aangename omgeving gecreëerd. Het niercentrum, compleet met vloerverwarming, is uitgerust met de modernste apparatuur en er zijn 32 posities voor dialysebehandelingen beschikbaar, waaronder drie isolatie-posities. Ook is er een afdeling peritoneaal dialyse waardoor patiënten met thuisdialyse van dichterbij behandeld kunnen worden. Het niercentrum wordt gestuurd door een medisch team van zeven nefrologen en gespecialiseerde medewerkers die daarnaast ook nog ontmoetingsplaatsen hebben in het AZ Glorieux Ronse alsook in de ziekenhuizen in Waregem en Oudenaarde. In het niercentrum in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem zullen vooral dr. Laurens Claeys, dr. Karen Vanhaute en dr. Anne-Marie Bogaert mensen met chronisch of acuut nierlijden, pre- en posttransplantatie, chronische hemodialyse en peritoneaal dialysepatiënten begeleiden.

PATIENT STAAT CENTRAAL

Liefst 10 % van de Vlamingen heeft vandaag een verminderde nierfunctie en tegen 2040 zijn de voorspellingen rond deze sluipende, onzichtbare ziekte alleen nog maar somberder. Nochtans kunnen de meeste nierproblemen voorkomen of afgeremd worden door een gezonde levensstijl en correcte opvolging. Daarbij is het belangrijk dat de patiënt uitleg krijgt, dat hij/zij voelt dat huisarts en ziekenhuis en thuiszorg één team vormen en dat de patiënt controle krijgt over de ziekte. Daarom is het ook de bedoeling vanuit het niercentrum in de toekomst er verder het accent op te leggen om samen met de huisarts de gewenste zorg op maat van de patiënt te bieden en dit liefst zo dicht mogelijk bij de patiënt.

Daarnaast is het belangrijk nierlijden uit de taboesfeer te halen. Door verminderde energie, een strikt dieet, andere medische problemen ontstaat te vaak de neiging om niet meer actief deel te nemen en leven nierpatiënten vaak geïsoleerd. Daarom is het niercentrum overigens meer dan alleen een dialysecentrum. Het dagcentrum is voor mensen met acuut of chronisch nierlijden ook een centrale plaats waar ze niet alleen terechtkunnen voor medische en dieetbegeleiding maar ook bij een sociale dienst en de patiëntenvereniging of voor initiatieven die de dienst nefrologie onderneemt om hen sociaal en fysiek actief te houden.