Internationale dag van de vrede

Ook in Houtem hangt de vredesvlag uit aan het gemeentehuis.

21 september is door de Verenigde Naties (VN) uitgeroepen tot de ‘Internationale Dag van de Vrede’. Naar aanleiding van deze gelegenheid hangen wij de vredesvlag uit. Met dit symbool vragen we aandacht voor de internationale strijd tegen kernwapens, iets waar binnen het huidige internationale klimaat dringend werk van gemaakt moet worden!

2023 is het jaar waarin we opnieuw geconfronteerd werden met een sterk stijgende kernwapendreiging. Naast het feit dat er vandaag de dag nog steeds méér dan 12.500 kernwapens opgesteld staan in de wereld, tonen de openlijke dreigementen met het inzetten van kernwapens binnen het conflict tussen Oekraïne en Rusland, dat het gevaar dat uitgaat van deze massavernietigingswapens voor mens en planeet heel reëel is.

Door de vredesvlag uit te hangen vragen we aan België om hierin het goede voorbeeld te geven en mee het antwoord te promoten tegen deze dreiging: het VN verbodsverdrag tegen kernwapens. Dit verdrag trad op 22 januari 2021 in werking, waardoor kernwapens nu officieel illegaal zijn onder het internationaal recht (zoals dat al jaren het geval is voor chemische en biologische wapens).

Ons land heeft zich jammer genoeg nog steeds niet aangesloten bij dit verdrag. Sterker nog, sinds 1963 zijn in België Amerikaanse kernbommen ontplooid, al 60 jaar dus! Deze beslissing werd genomen door de federale regering zonder medeweten van het parlement. Tot op vandaag weigert de federale regering een publiek debat te voeren over de Amerikaanse kernwapens in België.

Bovendien zet België zijn plannen voort om tussen 2023 en 2024 de kernbommen van de Verenigde Staten in het Limburgse Kleine-Brogel te vervangen door een nieuwe, accuratere en bijgevolg meer inzetbare variant. Het verhogen van de inzetbaarheid van kernwapens wordt door experten gezien als een uiterst gevaarlijke evolutie.

Daarom spreken wij, samen met andere Belgische steden en gemeenten, ons uit op de Internationale Dag van de Vrede door te vragen dat de regering het VN-verdrag voor een Verbod op Kernwapens ondertekent en samen met ons werkt aan een kernwapenvrij België in een kernwapenvrije wereld.

Info: wil je meer weten over kernwapens? Lees deze educatieve brochure of bezoek www.dagvandevrede.be.