Orde van Triverius met nieuwjaarsreceptie in Brakel

Vorig weekend had de nieuwjaarsreceptie plaats van de  ‘Orde van Triverius.”

Bij deze gelegenheid werden nieuwe leden in de Orde opgenomen:

Het bestuur van de Orde heeft beslist om dit jaar twee kandidaten voor te dragen voor opname in de Orde van Triverius en die kandidaten hebben aanvaard.

1. dr Paul CHRISTIAENS

Dokter Paul Christiaens heeft in het recente verleden bruikbaar medisch-

historisch materiaal geschonken aan het museum, zowel medische

toestellen als belangrijke medische boeken. Bovendien neemt hij al

geruime tijd de rol van gids in het “Triverius”-museum op zich.

Omwille van dit engagement heeft dr Paul Christiaens onmiskenbaar

bijgedragen tot de verdere bekendmaking van de figuur van Triverius, en

heeft het bestuur van de Orde van Triverius geoordeeld dat dokter Paul

Christiaens een waardige kandidaat is om opgenomen te worden in de

Orde.

2. dr Bruno DE TURCK

Dokter Bruno De Turck heeft in het recente verleden eveneens belangrijk

medisch-historisch materiaal ter beschikking gesteld van ons museum,

zoals een elektrocardiograaf en een anesthesie toestel. Waar we bijzonder

blij mee waren was de stalen long die we in bruikleen kregen, een echte

meerwaarde voor het museum. Omwille van dit engagement heeft dr Bruno

De Turck onmiskenbaar bijgedragen tot de verdere bekendmaking van de

figuur van Triverius, en heeft het bestuur van de Orde van Triverius

geoordeeld dat dokter Bruno De Turck een waardige kandidaat is om

opgenomen te worden in de Orde.

Foto: De nieuwe leden van de Orde van Triverius samen met het bestuur!