© Centrum voor Streekgeschiedenis Zottegem

Blik op Koninklijke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Sint-Maria-Oudenhove. Jubileumparty op zaterdag 25 mei

Ter gelegenheid van zijn 140-jarige bestaan organiseert de koninklijke muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Sint-Maria-Oudenhovevereniging een jubileumparty op zaterdag 25 mei 2024 in OC De Lier (Nieuwstraat 19, Sint-Maria-Lierde). Met optredens van Jessy MacKenzie en Sergio. Na de optredens kunnen de fuifgangers verder feesten tijdens de afterparty met DJ Patrick. Deuren open vanaf 20u. Kaarten voor de party zijn te
verkrijgen via de leden op via www.muziekoudenhove.be. Hierna een blik op de vereniging, met dank aan Vera Van de Walle.

“De vereniging werd officieel gestart op 22 november 1884. Deze muziekmaatschappij is niet zomaar van start gegaan. Alles is langzaam gegroeid uit enkele mensen die reeds voordien samen musiceerden op zelfgemaakte instrumenten. Deze muzikanten stonden toen zeer bekend onder de naam van “Het Mollekensmuziek”. Wie daarvan de leiding zou gehad hebben, is ons echter niet bekend. Na enkele jaren moed en opoffering en dit onder leiding van de heer De Waele, konden verschillende gemeentelijke feestelijkheden worden opgeluisterd. Sint-Maria-Oudenhove mocht echt fier zijn wanneer de gemeentelijke fanfare kermissen en processies heel wat luister bijzette. Ondanks de moeilijke toestanden in die tijd, oorlog en dergelijke, wist de tweede dirigent Edmond Van Den Driessche onze maatschappij verder in stand te houden. Van de Sande leidde ons vijftigjarig bestaan. Dit was toen de derde dirigent die de fanfare deed groeien.”

“Tijdens de periode van bezetting en mobilisatie beschikt de vereniging over weinig of geen documenten, en had, zoals vele andere verenigingen, een zeer stille en kalme periode. Na de tweede wereldoorlog kende onze fanfare gelukkig terug een enorme heropbloei onder de leiding van D’Haeyer. Daarna is onze maatschappij in een korte tijdspanne viermaal van dirigen veranderend. Dit zijn respectievelijk Roelandt, terug Van De Sande, D’Hoker en Jozef Goessens. Onder leiding van deze laatste dirigent Jozef Goessens is onze vereniging uitgegroeid tot een volwaardige maatschappij, en kon men in 1959 het vijfenzeventig jarig bestaan vieren. In 1968 kregen wij voor het  eerst een trommelkorps. Onder het bevoegde leraarschap van Frans Goessens werd opnieuw van start gegaan met het geven van muzieklessen, waarbij heel wat jonge muzikanten onze fanfare konden vervoegen. Nog steeds dank aan Frans, die ons dan met een voltallige groep ‘geschoolde’ mensen opwerkte tot de titel van “Koninklijke Muziekmaatschappij” die ons in 1972 werd toegewezen.”

“In 1976 werd eveneens een majorettengroep aan onze maatschappij toegevoegd, een majorettengroep waar we terecht fier op mochten zijn, en die onze koninklijke muziekmaatschappij reeds tot ver over de grenzen bekend maakte. Reeds in 1979 behaalde onze majorettengroep samen met het trommelkorps onder de toenmalige leiding van Emiel Verschelden de 5e prijs op nationaal vlak te Le Bizet. Richard Michiels volgde midden jaren tachtig Patrick Ascoop op als dirigent van onze maatschappij. Dit was echter van korte duur want hij overleed onverwachts op 6 augustus 1988. Er moest dan plots naar een nieuwe dirigent gezocht worden. Gelukkig hadden wij in onze eigen rangen een opkomend muzikaal talent namelijk Cary De Clercq. Die volgde Richard Michiels op en bleef gedurende twintig jaar dirigent van onze harmonie. Met hem haalden we verschillende prijzen tijdens provinciale concours. Sven Beerens, percussionist van opleiding in het  conservatorium, volgde Carry op als dirigent. Eind 2013 gaf Sven het dirigeerstokje door aan onze huidige dirigent Andy Sorgeloos. Het majorettenkorps staat onder leiding van Kim Van Herpe en het trommelkorps onder leiding van Sandy Vekeman.”