Onkerzele richt Buurtinformatienetwerk op: ‘Wij houden elkaar op de hoogte van verdachte bewegingen in de buurt.’

Onkerzele. Dinsdagavond 21 mei was het verzamelen geblazen in de Manolito in Onkerzele voor de oprichting van een Buurtinformatienetwerk (BIN). Dergelijk netwerk is een samenwerking tussen de politie, buurtbewoners en de stad Geraardsbergen om een oogje in het zeil te houden in de omgeving. Bruno Magnus zet na een onaangename ervaring zijn schouders onder het initiatief.

Christophe Temmerman is politieagent, maar tevens wijkcoördinator en verantwoordelijke voor de BIN’s. Hij gaf dinsdagavond een omstandige uitleg over het hoe en het waarom van een BIN in de Manolito te  .

BIN Onkerzele
Coördinator van BIN Onkerzele is Bruno Magnus. Hij woont sinds enkele jaren in Onkerzele, maar is oorspronkelijk van Sint-Pieters-Leeuw. Twee jaar geleden zag hij in zijn tuin drie verdachte figuren rondhangen die foto’s van de achtergevels van de woningen aan het nemen waren. Hij besloot een WhatsApp-groepje op te richten in zijn buurt met de bedoeling om elkaar op de hoogte te houden van eventuele verdachte bewegingen of een oogje in het zeil te houden als de buur even op vakantie is.

Het initiatief kende veel succes. Heel wat mensen sloten zich bij de WhatsApp-groep aan. ‘Op een gegeven moment werd ik door de politie van Geraardsbergen/Lierde gecontacteerd om een Buurtinformatienetwerk op te richten’, vertelt Bruno. ‘Intussen hebben we een groep van meer dan honderd mensen en er komen er dagelijks bij. Je voelt aan dat er behoefte naar is.’

De bedoeling van de het BIN is dat mensen een oogje in het zeil houden en de politie contacteren wanneer er zich iets verdacht voordoet. Het is niet de bedoeling om zelf initiatief te nemen of om een commando-eenheid op te richten. Ook kan de politie via dit netwerk de nodige informatie verspreiden. Door dergelijk netwerk kan de politie veel sneller en accurater optreden.

Hoe werkt een BIN
Een Buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners en de lokale politie binnen een bepaalde deelgemeente. Het initiatief om een BIN op te richten komt vanuit de buurtbewoners.

Als lid van een BIN ontvang je sms’jes als zich iets verdacht of opvallend voordoet in je buurt. Je wordt via het netwerk op de hoogte gehouden, maar kan zelf ook een situatie melden. Het verschil met een Facebook- of WhatsAppgroep, is dat de politie meteen verwittigd wordt. Zij kan actie ondernemen en verwittigt onmiddellijk de hele buurt.

Eén keer per jaar organiseert elk BIN een vergadering, samen met stad en politie. Hierop worden de resultaten voorgelegd van het voorbije jaar. Elk lid krijgt zo een objectief beeld van de buurt.

Intussen telt Geraardsbergen twee BIN’s: de zelfstandigen in het centrum en Onkerzele.

Info
Geïnteresseerden die deel willen uitmaken van het BIN-Onkerzele kunnen contact opnemen met Bruno Magnus via 0475 76 62 40 of via binonkerzele@gmail.com.

Wie zich geroepen voelt om in Geraardsbergen een BIN op te richten, kan contact opnemen met Christophe Temmerman via 054 43 04 71 of via christophe.temmerman@police.belgium.eu

Meer informatie over een Buurtinformatienetwerk vind je op https://www.geraardsbergen.be/product/953/buurtinformatienetwerk-bin

Julien Borremans