Voorstel tot plaatsen publieke fietspompen weggestemd in Lierdse gemeenteraad.

Fractieleider Lierde RechtUit Nina De Smet

Tijdens de Lierdse gemeenteraad van 27/05/2024 werd een voorstel van oppositiepartij Lierde Rechtuit (het vroegere Open VLD) voor het plaatsen van publieke fietspompen weggestemd. Dit voorstel, geïnspireerd door een suggestie van Enzo Van den Kerkhove in de sportraad, had tot doel de gemeente te voorzien van gratis toegankelijke fietspompen op strategische locaties. Ondanks de vele voordelen die dit initiatief zou bieden, vond het geen meerderheid in de gemeenteraad.

Het Voorstel van Lierde Rechtuit

Oppositiepartij Lierde Rechtuit stelde voor om publieke fietspompen te plaatsen op enkele centrale plaatsen in de gemeente. Volgens het voorstel zouden deze pompen kunnen geplaatst worden bij bestaande tapwaterpunten of hoppinpunten. Dit initiatief zou ervoor zorgen dat bewoners, sportliefhebbers en toeristen gemakkelijk hun fietsbanden konden oppompen, wat zou bijdragen aan een hogere fietsveiligheid en een duurzamere mobiliteit.

Voordelen van Publieke Fietspompen

  1. Gezondere en milieuvriendelijkere leefomgeving: Door te investeren in fietspompen, zou de gemeente het fietsgebruik op een praktische manier ondersteunen en bijdragen aan een gezondere en milieuvriendelijkere leefomgeving.
  2. Verbeterde rijervaring: Correct opgepompte banden zorgen voor een betere rijervaring, verminderen de kans op lekrijden en voorkomen vroegtijdige slijtage van de velg en de buitenband.
  3. Toegankelijkheid: Niet iedereen beschikt thuis over een goede fietspomp. Dankzij dit initiatief zouden alle inwoners en bezoekers gratis hun banden kunnen oppompen, wat het gebruik van de fiets zou stimuleren.

Reacties en Argumenten

Nina De Smet, fractieleider van Lierde Rechtuit, benadrukte tijdens de gemeenteraad de voordelen van het voorstel. Ze stelde dat de investering in fietspompen een belangrijke stap zou zijn in de richting van een duurzamere en fietsvriendelijkere gemeente. Dit zou niet alleen directe voordelen bieden voor de fietsers, maar ook bijdragen aan bredere doelstellingen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu.

Tegenstand en Afwijzing

Ondanks de overtuigende argumenten van Lierde Rechtuit, werd het voorstel uiteindelijk weggestemd (13 stemmen tegen, 2 voor en 2 afwezigen). De tegenstanders van het voorstel waren van mening dat de investering niet noodzakelijk was of dat er andere prioriteiten waren die voorrang moesten krijgen.

Fractieleider Nina De Smet betreurt de afwijzing, maar blijft vastberaden om, samen met haar partij, te blijven streven naar een duurzamere en fietsvriendelijkere gemeente.