Twee Lierdse socialisten vervoegen lijst van de 3de Partij

LIERDE – In een democratische samenleving wordt het bestuur vaak gekenmerkt door debat, discussie en het uitwisselen van verschillende standpunten. Een cruciaal element van dit proces is de aanwezigheid van een oppositie, die fungeert als een controlemechanisme op de macht van de regerende partij. Een bestuur zonder oppositie kan leiden tot een gebrek aan transparantie en verantwoording, en de politieke participatie ondermijnen. Dit alles heeft enkele mensen van Vooruit Lierde ertoe aangezet om zich voor de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 2024 aan te sluiten bij de Derde Partij.

Omdat oppositie voeren en je stem laten horen een belangrijk onderdeel is van een democratie, waarin verschillende standpunten en meningen worden gehoord en afgewogen, nam ik na lang en wijs beraad de beslissing om me toch nog eens kandidaat te stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 12 oktober 2024. Als socialist met een eigen lijst naar buiten komen bleek de vorige verkiezingen al een haast onmogelijke taak zodat John De Ridder en ikzelf de beslissing namen om onze krachten te bundelen met de Derde Partij,” vertelt Bert Wastyn (69), voorzitter van Vooruit Lierde.

In 2018 trok Vooruit Lierde onder de naam “Spankracht” al met een onvolledige lijst naar de kiezer. In Lierde telt een volledige lijst zeventien kandidaten. Spankracht kreeg er tien bij elkaar. Niemand raakte verkozen. Mijn eerste idee was om niet meer aan de verkiezingen deel te nemen,” aldus Bert Wastyn. “Sommigen vonden dat ik dat niet kon maken. Toen ik daar met Steven Vekeman van de Derde Partij over sprak zei hij, misschien als grap, om bij hen op de lijst te komen. Die optie nam ik mee naar mijn partijbestuur en men vond dat een goed idee. Via Fernand en Steven Vekeman hoorde ik dat ook John De Ridder interesse had.”

John De Ridder (52) bevestigt dit: “Het was Pascal Cosyns van de Derde Partij die me contacteerde. Aan mijn werkgever (Nationaal Verbond van Socialistische Mutualiteiten) heb ik de toestemming gevraagd. Die kreeg ik omdat er geen Vooruit-lijst meer in Lierde is en onze plaatselijke voorzitter ook op de Derde Partij zal staan.”

Let wel, wij staan er op als socialist,” beklemtoont Bert Wastyn. “Toen we het programma van de Derde Partij onder ogen kregen, merkten we heel wat gelijkenissen met ons programma. Het enige jammere aan de Derde Partij vind ik dat ze de voorbije legislatuur in een onofficiële coalitie met Voor Lierde, de partij van de burgemeester, zaten. Zo werden ze wel enigszins gekortwiekt om oppositie te voeren. Die oppositie heb ik de voorbije zes jaar gemist. De burgemeester is al twee legislaturen aan zet geweest en toch kan er nog heel wat verbeteren op Lierde.

Met deze stap hopen deze socialisten via de Derde Partij alsnog een rol te spelen in het bestuur van hun gemeente en mee de noodzakelijke oppositie te bieden die cruciaal is voor een gezonde democratie.

foto: Bert Wastyn (voorzitter VOORUIT Lierde) en John De Ridder.