Vooruit Zottegem wil dat “security-pestmaatregel” teruggeschroefd wordt

Glazen recipiënten op het openbaar domein en op open terrassen in het centrum zijn verboden tijdens het evenement. Binnen zijn ze wel toegelaten, op voorwaarde dat professionele bewakingsagenten worden voorzien die erop toezien dat glas niet meegenomen wordt naar buiten.” In het vooruitzicht van het Belgisch kampioenschap wielrennen op de weg voor mannen en vrouwen dat op zondag 23 juni in Zottegem plaatsvindt, liet het stadsbestuur dit eind vorige week per brief weten aan de plaatselijke horeca. Dit zorgde niet alleen voor consternatie in deze sector – volgens dezelfde brief dateert het desbetreffende burgemeestersbesluit trouwens reeds van 8 maart en ook eerder in de middenstandsraad werd door schepen Cassiman daarover niets meegedeeld – maar lokte ook heel wat misnoegdheid en reactie los vanuit horecamiddens, zowel via het radionieuws en sociale media als telefonisch naar burgemeester en schepenen. Naar wij vernamen, meer dan verwacht en dan hen lief was, zo is inmiddels duidelijk gebleken.

Naast de zeer late bekendmaking van deze maatregelen en het feit dat voorafgaandelijk hierover helemaal niet overlegd werd met de horeca, is het ook voor Vooruit Zottegem “niet oké” dat de horeca-uitbaters hierdoor op extra kosten gejaagd worden door plastic bekers te moeten huren en door op professionele veiligheidsmensen beroep te moeten doen.  Volgens Kurt De Loor en Yana Giovanis, beiden gemeenteraadslid, is vooral de verplichte security-aan-de-deur een brug te ver en zijn de horeca-uitbaters best in staat om zelf of met eigen personeel erop toe te zien dat er geen bier- of andere glazen mee naar buiten genomen worden. Via een bijkomend punt dat zij aan de agenda van de gemeenteraad van komende maandag 17 juni hebben laten toevoegen, wil Vooruit dan ook vragen dat de stad deze “draconische pestmaatregelen” alsnog terugschroeft.