Jaarrekening stad Zottegem: afbouw van langetermijnschuld

Naar jaarlijkse gewoonte staat in juni op de maandelijkse gemeenteraad de jaarrekening van het voorbije jaar op de agenda. Dit was ook gisteren maandag 17 juni het geval. Zoals het jaar tevoren voldoet ook de jaarrekening 2023 aan het dubbel evenwichtscriterium: zowel het beschikbaar budgettair resultaat (9.384.308 euro) als de autofinancieringsmarge (7.533.186 euro) is positief. Het totaal van de uitgaven in 2023 bedraagt 60.378.796 euro, een stijging van ca. 5 % ten opzichte van 2022. De ontvangsten bedroegen in totaal 70.652.510 euro, een stijging van ongeveer 8,5 %.

Zoals in 2022 door de economische crisis na de Russische inval in Oekraïne, zorgde afgelopen jaar de heropflakkering van het Israëlisch-Palestijnse conflict in het Midden-Oosten voor bijkomende geopolitieke onrust met een financiële impact op diverse exploitatiekosten als gevolg. Anderzijds was de extra opbrengst uit de opcentiemen onroerende voorheffing en de aanvullende personenbelasting een onverwachte meevaller. In 2023 kregen immers alle steden en gemeenten, door een (eenmalige) aanpassing in de federale boekhouding, 14 maanden aan ontvangsten doorgestort in plaats van de gebruikelijke 12 maanden. Hierdoor had de stad een uitzonderlijk hoge ontvangst en een tijdelijke stijging van meer dan 45 % in vergelijking met 2022.

De belangrijkste investeringsprojecten in het voorbije boekjaar 2023 waren de renovatie van het Kasteel van Egmont, de uitbouw van het Educatief Centrum Beisloven, het verdere verledden van de openbare verlichting en de (her)aanleg van fietspaden. Hiervoor moest de stad geen bijkomende financiering aangaan en is de geconsolideerde schuld afgebouwd tot 63.656.496 euro (67.727.126 euro eind 2022), een daling van 22 % t.o.v. het begin van deze legislatuur. Dit moet voor voldoende budgettaire ruimte zorgen voor het financieren van geplande projecten zoals de vernieuwing van de stadionsite en de bouw van het nieuwe cultuurhuis waarvan al sinds de vorige legislatuur sprake is.