Vooruit-Groen: ‘Stad Geraardsbergen moet veel meer doen om niet-Belgen aan gemeenteraadsverkiezingen te laten deelnemen.’

Geraardsbergen. Vooruit-Groen vindt dat de stad Geraardsbergen veel meer moet investeren om niet-Belgen te laten registreren om aan de gemeenteraadsverkiezingen deel te nemen. Het grootste deel gaat trouwens niet gaan stemmen. De stad Geraardsbergen zou proactief kunnen werken door hen een brief te sturen.

Het stemrecht is een democratisch recht is dat voor iedereen gevrijwaard moet worden, ook voor niet-Belgen. De cijfers spreken tot de verbeelding: in 2018 waren in Geraardsbergen slechts 41 kiezers ingeschreven vanuit EU-landen, dit is 7,5% t.o.v. het aantal potentiële kiezers in die groep. Vanuit niet-EU-landen waren er dat slechts 20 of 7,1% t.o.v. het aantal potentiële kiezers in die groep.

Angela: ‘Ik kreeg het gevoel dat mijn stem niet telt in Geraardsbergen.’
Het is tevens zorgwekkend hoeveel moeite niet-Belgen in Geraardsbergen moeten doen om zich in te schrijven als kiezer. Angela Van Dijck getuigt: “Ik belde eerst naar de gemeente om te informeren hoe ik kon registreren als kiezer. De persoon aan de telefoon kon me de nodige informatie niet geven en vroeg om een email te sturen. Op mijn email had ik ook twee weken later nog geen antwoord. Ik stuurde opnieuw een email waarop ik dan eindelijk een reactie kreeg. Ik stuurde mijn registratie als kiezer door maar ook daarna volgde nog wat verwarrende communicatie met het stadsbestuur. Uiteindelijk was ik een paar weken bezig tot dat mijn inschrijving als kiezer eindelijk rond was. Dit was heel stresserend en ontmoedigend. Ik kreeg het gevoel dat mijn stem niet telt in Geraardsbergen. Van niet-Belgen wordt gevraagd om te integreren en te participeren, en terecht. Maar als je dan als kiezer een onderdeel wilt uitmaken van de samenleving, ondervind je zo’n moeilijkheden. Dat geeft niet het gevoel dat je erbij hoort.”

‘Beschikbare informatie moesten we zelf opzoeken.’
Richard Omanga en Maja Hadzifejzovic vullen verder aan: ‘De bevoegde diensten moeten in staat zijn om de inwoners op een vlotte, laagdrempelige en transparante manier te informeren over deze procedure indien gevraagd. Het kan niet de bedoeling zijn dat inwoners de beschikbare informatie zelf moeten opzoeken op de websites van de Vlaamse overheid en Binnenlandse Zaken. Dit vraagt moeite, energie en capaciteiten. Bovendien weten veel niet-Belgische inwoners niet dat zij het recht hebben om te stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen (en de verkiezingen voor het Europees Parlement).’

De stad Geraardsbergen moet de betrokkene inwoners proactief informeren over dit recht. Verschillende gemeentes informeren hun niet Belgische inwoners die aan de voorwaarden voldoen door hen een brief te sturen. Vooruit -Groen Geraardsbergen roept opnieuw op om dit ook in onze stad te doen. Niet-Belgische kiezers moeten zich ten laatste op 31 juli 2024 inschrijven als kiezer. Het is hoogtijd dat het stadsbestuur eindelijk in actie schiet.

Julien Borremans