Bewoners Herzele winnen de strijd tegen komst appartementsblokken

Het Schepencollege van Herzele keurde de bouw van 33 appartementen op de hoek van de Groenlaan en de Wolvenstraat voor de tweede keer af. De bewoners verzamelden een dertigtal handtekeningen tegen het reuzecomplex. LEEF! bracht het dossier meermaals op de gemeenteraad en is tevreden met deze beslissing.

Filip De Bodt: “Hopelijk belanden we hier niet in een carrousel waarbij er een vierde en vijfde aanvraag komt of een beroep bij de Provincie. Indien Herzele de voorbije zes jaar een duidelijk kader gemaakt had met regels rond waar appartementen mogen komen en hoe hoog ze mogen zijn, dan zouden bewoners én initiatiefnemers niet voortdurend in een afmattend pingpongspelletje terecht komen.”

Filip De Bodt

Provinciale diensten wijzen Herzele terecht.

De appartementen aan de kerk in Ressegem stootten op verzet van de Provinciale Dienst Omgevingen. Daar werd een vierde aanvraag ingediend, begeleid door Herzeels CD&V schepen en architect Ronny Herremans. Het gaat om een blok van 16 appartementen met een centrale toren op de hoek van het kerkplein. De buren zamelden een honderdtal handtekeningen in tegen het project en gingen in bezwaar. Na een aantal verkeerde vergunningsbeslissingen en beperkingen van het openbaar onderzoek door het Herzeels CD&V/Open VLD College, werd een nieuwe aanvraag ingediend. Eerst stelde de Provincie dat de omwonenden geen belang hadden bij de zaak, maar de buren kregen gelijk van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. De Provincie moest dan oordelen over de grond van de zaak en deed dit streng maar rechtvaardig: het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van Ressegem stelt dat dit geen plaats is voor appartementen, dus kunnen ze er ook niet komen. De Bestendige Deputatie moet met dit advies rekening houden en velt een definitief oordeel in de loop van de komende weken.

Ook geluidsstudie padel stuit op kritiek

De Provinciale diensten hebben ook kritiek op de vergunningsaanvraag van Padelclub Bonair in Herzele. Die aanvraag sleept zich al vier jaar voort. Schepen Ronny Herremans (CD&V) had de club eerst gezegd dat een vergunning niet nodig was, ondanks het ophogen van het terrein en het overwelven van een gracht. Ook hier werd de schepen teruggefloten. Filip De Bodt (Gemeenteraadslid LEEF!): “Dit was bijzonder nefast in het dossier: de initiatiefnemers begonnen te bouwen en startten de club in de overtuiging dat ze geen vergunning nodig hadden, maar de wet zegt het anders. Daardoor was er nooit een deftige procedure en zitten zowel de omwonenden als de initiatiefnemers in de problemen. Ook hier liet het Herzeels beleid steken vallen.”

Uiteindelijk kwam er een nieuwe poging om alles te regulariseren, inclusief een geluidsstudie die de werkelijke hinder voor de buurt moest meten en objectiveren. Volgens de aanvraag viel die studie mee en was er geen sprake van hinder.

De Provinciale diensten zeggen nu dat de studie niet correct is en het geluidsniveau hoger ligt dan geschat.

De Provincie beslist pas eind deze zomer over de vergunning.

Wij vroegen aan schepen Ronny Herremans van CD&V om een reactie maar tot op heden kregen we geen antwoord.