© Gemeente Herzele

Belastingen opgesoupeerd in Herzele?

BELASTINGEN OPGESOUPEERD, dat is althans wat de oppositie beweert.

De gemeente Herzele sluit het boekjaar 2023 af met een positieve overschot van 1,3 miljoen €,  en een lichtjes dalende schuld (van 1650 naar 1580) per inwoner.

Ann Van Ruyskensvelde (Open VLD) merkte op dat de doelstellingen gehaald werden:

we eindigen de legislatuur positief, zonder de belastingen te verhogen”.

Filip De Bodt van LEEF! was het daar niet meer eens: “We hebben wat over, maar dat komt doordat er eenmalig 3,6 miljoen € uit de lucht viel van de federale persoonsbelasting. Daarvan is al een derde op. We hadden dat beter aan de kant gezet voor slechtere tijden of om onze schulden recht te trekken. Volgend jaar moeten we op dat bedrag al niet rekenen, dus eindigen we in min op het einde van deze coalitie”.

Schepen Ann Van Ruyskensvelde wou daar op reageren en stelt dat  : Raadslid De Bodt vertrekt van het verschil in absolute cijfers aanvullende personenbelasting (APB) en vertaalt dat naar volgend jaar. We zullen in 2024 waarschijnlijk zo’n 1.500.000 euro minder aan APB krijgen en geen 3,6 mio minder. Dat ligt aan de sterke indexering van de lonen die zich gaandeweg vertaalt in hogere belastingsontvangsten.

Dat die zwarte tijden er komen, was Jo De Loor (Vooruit) zeker: “Deze meerderheid heeft nu alles opgesoupeerd en de volgenden die verkozen zullen worden mogen dan maar beginnen met een lege kas.” Ongeveer de helft van de Herzeelse projecten in het meerjarenplan werd niet uitgevoerd of staat on hold. De nieuwe meerderheid mag tegelijkertijd hogere kosten verwachten voor de politiezone (opvullen personeelskader), brandweerzone (opruimen PFAS) en de sociale toelagen in het OCMW (stijgende armoede).

 

Ook hier geeft schepen Ann Van Ruyskensvelde weerwoord :

“Gezien de schuld in de voorbije legislatuur niet zal gestegen zijn (en dus in relatieve cijfers gedaald) kan men niet zeggen dat iets ‘opgesoupeerd’ is – de schuld is al ouder dan de lopende legislatuur.

De ruimte voor investeringen blijft in elk geval beperkt door die historische schuldenlast. Daarom is het maken van keuzes zeker belangrijk nu en in de toekomst”.

Kapel Der 7 weeën/ Boskapel Steenhuize

Het Gemeentebestuur kocht de kapel Ter Schreien, in de Korrestraat te Steenhuize, over van de eigenaar. De Gemeente legt een kleine 25.000 € op tafel en voorziet 150.000 € aan herstelkosten. Daar kwam kritiek op van de LEEF! en de Vooruit-fractie. Beiden zijn voor het behoud van de kapel maar stellen dat er al een koper was (een familielid van Herzeelse schepen). Ze vroegen zich af hoe men in dit soort van aankopen een lijn gaat trekken. Filip De Bodt: “Mag iedereen zijn erfgoed nu verkopen aan de Gemeente? Of worden er keuzes gemaakt? En welke dan?” Schepen Knop vond het een zeer speciale locatie en wil de kapel omvormen tot een stiltecentrum.

Tegelijkertijd, stelde De Bodt, wordt een kunstproject rond de oude steenbakkerij in Sint-Antelinks afgeblazen: “Dit gebouw verloedert en is blijkbaar geen historisch erfgoed volgens de Gemeente.” Volgens schepen Knop is er daar dan weer geen enkele kans dat de eigenaar wil verkopen. LEEF! stemde dan maar als enige tegen de aankoop van de kapel, al zijn ze wel voor het behoud ervan. Volgens hen heeft vb de kerkfabriek genoeg geld om de kapel zelf te kopen en open te stellen.

Ook hier een gevat antwoord van schepen Heidi Knop :

“De kapel is in het schattingsverslag gewaardeerd op 24.500 euro. De geschatte kosten om de kapel te renoveren bedragen ongeveer 150.000 euro waarvan 60% subsidieerbaar is. Dus 60.000 voor de gemeente en niet onmiddellijk uitvoerbaar. Ik wil voorkomen dat dit historisch pareltje naar een privé-persoon gaat (waarvan ze de naam niet bekend wil maken), die er wellicht iets moois van wil maken, maar ambitie heeft om het in te richten als vakantiewoning. Zo gaat het openbaar karakter verloren, ook al beweert hij ze open te stellen. Op termijn gaat dit verloren. Deze kapel is te belangrijk voor onze gemeente en in het bijzonder voor Steenhuize.

Het kunstproject waarover LEEF het heeft, zou ons 100.000€ kosten, naast een verloederde site die niet van ons is en waarvan de eigenaar 500.000€ vraagt. Daar zit de Herzelenaar niet op te wachten. Ik investeer liever in ieder dorp: Kapel en muurschildering in Steenhuize, Kunstwerk van ‘Dikke van Wijnhuize’ aan Kalvaer in Wijnhuize, restauratie van kiosk in SInt-Lievens-Esse, Neerhof in Ressegem, muurschildering in Herzele, Poëzie in Borsbeke, Hillegem, Sint-Antelinks en Woubrechtegem. Daarnaast plannen we street-art met lokale kunstenaars in het centrum”.

WATERPUT IN DE KORRESTRAAT

Op de gemeenteraad van woe 3 juli heeft raadslid Paul Haustraete (LEEF!) meer info gevraagd aangaande een bestaande boorput in de Korrestraat die, na afbraak van de oude boerderij, niet meer gebruikt wordt. Op de percelen rond deze boerderij werden een 10-tal nieuwe huizen gebouwd. Blijkbaar is deze ondergrondse watervoorraad eigendom van de gemeente… bij opmeting in april jl was 17 m van de 21 m gevuld met water. In 1976, tijdens de bijzonder droge zomer, kwamen de buren water putten uit deze reservoir. LEEF! & Groen vraagt zich af waarom dit water niet ter beschikking gesteld wordt van de lokale bevolking? Dit kan gebruikt worden in tijden van droogte. Een eenvoudige pomp installeren (eventueel ook een zitbank plaatsen) kan een verbindend effect genereren voor de mensen.

Paul Haustraete

TOERISTISCHE INFRASTRUCTUUR

Op de gemeenteraad werd door Paul Haustraete de gebrekkige toeristische infrastructuur langsheen de ‘Burchtroute’ op de korrel genomen (zie foto’s); deze foto’s werden genomen op één punt langsheen de burchtroute. Als gemeente die zich op papier inzet voor de fietser/de recreant is dit een aanfluiting op het beoogde doel… het voorstellen van een kwaliteitsvolle, fiets- en recreatiefvriendelijke gemeente. LEEF! & Groen heeft voorgesteld om naast de (houten) banken die geplaatst werden/worden in de deelgemeenten, ook de zitbanken en de vuilnisbakjes eens te vernieuwen over het ganse grondgebied? Op de plaats waar de foto’s werden genomen kunnen de rustbehoevende wandelaars/fietsers ook nog van geluk spreken dat de landbouwer uit de onmiddellijke omgeving het gras/netels aan en rond de zitbank met de zeis verwijdert… dus ook naar onderhoud toe van de aanwezige rustplaatsen: graag aandacht daaraan besteden over het ganse grondgebied. Schepen Heidi Knop reageerde met een opsomming van de te onderhouden trage wegen op het grondgebied van Herzele, de hoeveelheid gidsen die er momenteel aanwezig zijn en het aantal gegidste wandelingen…. Doordat Paul het punt op de agenda gezet had werd de bank sowieso vervangen.

LEEF! doet het College werken.

LEEF! WIL SOEPELE OPENINGSUREN EN ADMINISRRATIEVE VEREENVOUDIGING

Filip De Bodt van LEEF! hoorde klachten over het reservatiesysteem dat de bezoekers van het Gemeentebestuur moeten gebruiken vooraleer ze naar het Gemeentehuis gaan. Een reservatie kan een tijdje aanslepen. De meerderheid liet weten dat mensen ook buiten deze uren mogen komen, maar dit systeem het makkelijk maakt om alle nodige stukken klaar te leggen. Het raaslid vroeg ook of het mogelijk was heel wat documenten administratief te vereenvoudigen: “Bij heel wat elektronische aanvragen worden zaken twee keer gemaakt of moet je dingen vermelden die eigenlijk onzinnig zijn.” Benjamin Rogiers vond dit een goed voorstel en wil alle documenten gaan screenen om te kijken welke er kunnen vereenvoudigd worden.

Lees ook

Gemeente Herzele laat eeuwenoude kapel (met prachtig zicht!) niet verkommeren