Moortsele: Ongerustheid over omvorming rundveebedrijf tot opslagplaats landbouwgoederen Gravelos

Een aanvraag tot omgevingsproject voor de omvorming van een rundveebedrijf in Gravelos tot opslagplaats van landbouwproducten.

Er is nogal wat beroering rond een aanvraag tot schrapping van een trage weg aan de Gravelos in Moortsele en de nieuwe invulling voor een gedeelte van de site “boerderij Vermeulen”. Een gedeelte van de vroegere boerderij Vermeulen zal een andere vorm van uitbating krijgen, nl. een transportfirma zal of is er reeds gevestigd, Van Lierde uit Gavere. Wij zoeken nog steun voor het gedeelte omgevingsvergunning, kan je op zo’n smalle weg toelaten dat er zoveel zwaar transport langskomt?
Gravelos is ook een veel gebruikte passage in woon/werkverkeer met de fiets vanuit Oosterzele richting Merelbeke, Zwijnaarde en verder.

De aankondiging van het openbaar onderzoek dat op 27 juni afloopt zou niet duidelijk geafficheerd zijn aan het bedrijf in Gravelos (Moortsele), een zijstraat van de Kloosterstraat. Daardoor zijn omwonenden pas laat gealarmeerd. Dinsdagavond 25 juni werd een info-avond georganiseerd in VBS De Bloesem op initiatief van omwonenden en ongeruste ouders. Ook de aanvrager kon het woord nemen. Uiteindelijk zijn er twee verschillende bezwaarschriften ingediend met samen 66 handtekeningen van ongeruste burgers.

De argumenten die in de bezwaarschriften aangehaald worden gaan over:

  • onduidelijkheid over de aard van het bedrijf (opslag? transport?)
  • het ontbreken van een mobiliteitsstudie (onduidelijke impact op het verkeer, de nabijheid van scholen en fietssnelweg)
  • impact op het milieu (luchtkwaliteit, biodiversiteit, geluid & trillingen)
  • risico op ongevallen
  • veiligheidsrisico’s (opslag kunstmeststof)