Zottegemse Koekelarings (2017 – 1)

° Actie ‘Soep op de stoep’

Aanvankelijk was voorzien dat in het kader van de adventscampagne van Welzijnszorg op dinsdag 6 december ll. ter gelegenheid van de wekelijkse markt in het stadscentrum opnieuw de jaarlijkse actie ‘Soep op de stoep’ zou gehouden worden. Naar verluidt “om organisatorische redenen en in overleg met de schooldirectie van het O.-L.-Vrouwcollege / campus Centrum” dat leerlingen hieraan laat meewerken, vond de actie echter toen niet plaats maar werd de soepverkoop uitgesteld tot dinsdag 10 januari. Van 9u30 tot 12 uur zal er ter hoogte van het stadhuis op de Markt en aan het oud-klooster op de Zavel door vrijwillige medewerkers en leerlingen soep geserveerd worden tegen de prijs van 1 euro per kop (of een vrije bijdrage). De opbrengst van de actie gaat naar projecten voor structurele armoedebestrijding in Vlaanderen en Brussel.  

° Op zieken- en bejaardenbezoek

Traditioneel worden ter gelegenheid van de carnavalsviering ook de zieken en bejaarden in plaatselijke verzorgingsinstellingen niet vergeten door de mensen van het Feestcomit é. Deze zullen ditmaal op woensdag 11 januari een bezoek brengen aan het Woon- en Zorgcentrum Egmont van het OCMW (om 14 uur) en aan het AZ Sint-Elisabeth (om 16 uur). Zij zullen vergezeld worden door een afvaardiging van het stadsbestuur en uiteraard ook door Prins Carnaval Joyce, Keizer Adriaan, het seniorenprinsenpaar en door het jeugdprinsje en -prinsesje. Dit kinderprinsenpaar zal weliswaar enkel de pati ëntjes in de afdeling pediatrie en de moeders en pasgeborenen in de materniteit van het Sint-Elisabethziekenhuis gaan opzoeken. Aan alle zieken en bejaarden zal ook een kleine attentie overhandigd worden.

° Naar de Beschermde Werkplaats

Nog naar aanleiding van de Zottegemse carnavalsfeesten gaat een delegatie van het stedelijk Feestcomit é en van het stadsbestuur ook ieder jaar langs in de Beschermde Werkplaats aan de Smalleweg in Leeuwergem. Daar worden zij ditmaal verwacht op vrijdag 13 januari om 11 uur in het gezelschap van o.a. Prins Carnaval Joyce, Keizer Adriaan en het seniorenprinsenpaar. Bij dit bezoek zullen alle werknemers van de Beschermde Werkplaats ook een presentje krijgen uit handen van de Zottegemse ‘gekroonde hoofden’.     (DE BAKKER)