Zottegem op schema mbt sociale woningen

vlaams-volksvertegenwoordiger-jenne-de-potter-3

Zottegem, 11/01/2017. Burgemeester Jenne De Potter laat weten dat Zottegem volgens de voortgangstoets 2016 van de Vlaamse Overheid op schema zit wat betreft het door Vlaanderen  opgelegd aantal te realiseren sociale woningen, het zogenaamde bindend sociaal objectief.  

Zottegem in categorie 1

Uit de resultaten blijkt dat Zottegem is ingeschaald in categorie 1 en bij die 206 steden en gemeenten is die op schema zitten om het bindend sociaal objectief te halen. 66 Vlaamse steden gemeenten konden via een plan van aanpak aantonen dat ze voldoende inspanningen leveren om hun bindend sociaal objectief te bereiken (categorie 2a) en 35 gemeenten leverden hiervoor onvoldoende inspanningen (categorie 2b).   Zij zullen door de bevoegde Vlaamse Minister Homans op het kabinet worden uitgenodigd en worden gewezen op hun verplichting.   Zo is vandaag gebleken in het Vlaams Parlement.

241 extra woningen RUP Lelie

Voor de huurwoningen is het bindend sociaal objectief dat Zottegem moet halen tegen 2025 198 extra huurwoningen ten opzichte van de nulmeting van 31/12/2008.   Eind december 2016 waren daarvan al 147 extra huurwoningen effectief gerealiseerd.   Op basis van hetgeen evenwel nog is gepland oa in de RUP Lelie zijn er nog 241 extra woningen voorzien waardoor de stad zijn verplichting tegen 2025 ruimschoots zal halen. De stad krijgt dan ook een positieve beoordeling vanwege de Vlaamse Regering.

Tevreden burgemeester

Burgemeester De Potter reageert tevreden op de positieve beoordeling vanwege de Vlaamse Regering: “Als stadsbestuur hebben wij altijd ingezet op betaalbaar wonen en daarom werken wij nauw en intensief samen met de sociale huisvestingsmaatschappijen die op ons grondgebied actief zijn.   Op die manier willen wij, ook voor mensen die het moeilijk hebben, zorgen voor een betaalbare woning.   De noden zijn immers hoog en de wachtlijsten lang.   We willen en zullen dan ook zeker onze verplichtingen nakomen.”