Zottegemse Koekelarings (2017 – 2)

koekelarings1111

° Laatste carnavalsgekte

Wie van carnavalsgekte maar niet genoeg krijgt, kan vrijdag 13 januari en zaterdag 14 januari nog respectievelijk in Erwetegem en in Sint-Maria-Oudenhove uit de bol gaan. Daarna valt het doek over de Zottegemse carnavalsvieringen en driekoningenfeesten. Naar het voorbeeld van de Aalsterse traditie is er dan nog op zondag 15 januari om 19u11 afspraak in Grotenberge waar op het plein rechtover de kerk (na de weekendmis van 18 uur) voor de tweede keer de popverbranding plaatsvindt. Op dat deel van de parking aan het Domein Breivelde zal overigens hiervoor reeds vanaf 10 uur tot middernacht een parkeerverbod gelden. Op maandag 16 januari komt er ten slotte helemaal officieel een einde aan de carnavalsperiode met de teruggave van de symbolische stadssleutel door Prins Carnaval Joyce aan burgemeester Jenne De Potter om 20u11 in de raadzaal van het stadhuis.

° Eenrichtingsverkeer bij wijze van proef

Vanaf maandag 16 januari tot zondag 16 april wordt door een tijdelijk politiereglement in het gedeelte van de Godveerdegemstraat tussen het kruispunt met de Broeder Mareslaan en de spoorwegbrug alsook in de L. Roelsstraat alleen verkeer in de richting van het station toegelaten. Verderop in de Van Aelbrouckstraat (zijnde de straat vanaf het kruispunt met de Sint-Annastraat tot aan het Stationsplein) blijft de bestaande verkeersregeling van toepassing zodat de handelszaken die zich in deze straat bevinden, nog vanuit de twee richtingen kunnen bereikt worden. Sinds de gewijzigde verkeerscirculatie (na de stadskernrenovatie) en de passage van lijnbussen richting station loopt het verkeer vooral in voormeld gedeelte van de Godveerdegemstraat en in de L. Roelsstraat geregeld vast. Om er de verkeersstroom vlotter te proberen laten verlopen, werd eerst (van 5 september tot 21 oktober van vorig jaar) op een tweetal plaatsen een parkeerverbod ingevoerd om er uitwijkstroken te kunnen cre ëren. Dit proefproject werd echter achteraf onvoldoende bevonden en daarom wordt nu gedurende drie maanden deze eenrichtingsverkeersregeling uitgeprobeerd als eventuele oplossing.

° Inzameling kerstbomen

Samen met de eerstvolgende tweewekelijkse ophaling van gft-afval houdt ILvA op vrijdag 20 januari ook een (gratis) inzameling van kerstbomen over het ganse grondgebied Zottegem (behalve in een paar straten die ressorteren onder ophaalroute 111B; daar gebeurt dit op woensdag 18 januari). Men mag de kerstbomen, ontdaan van pot en van alle versieringen, gewoon (zonder sticker) naast de groene gft-container plaatsen maar ook wie geen gft-container aanbiedt voor lediging, mag zijn/haar kerstboom meegeven. Bomen uit kunststof komen niet in aanmerking; deze horen bij het grofvuil.

° Tegemoetkoming Rampenfonds

In het Belgisch Staatsblad verscheen eerder al het Koninklijk Besluit waardoor de langdurige en overvloedige regenval die tussen 27 mei en 26 juni van vorig jaar heel wat schade tot gevolg had, als ramp erkend wordt. Daarbij wordt ook het grondgebied van Zottegem als rampgebied erkend. Dit houdt in dat getroffenen die in aanmerking kunnen komen voor een financi ële tegemoetkoming van het Rampenfonds, hun desbetreffend dossier bij deze overheidsdienst kunnen indienen maar daarvoor hebben ze nog slechts tijd tot 31 januari. Aanvragen die na deze datum het Rampenfonds bereiken, worden geenszins nog behandeld. Alle nodige offici ële documenten zijn via http: //overheid.vlaanderen.be/rampenfonds terug te vinden. Men kan ook terecht bij de stedelijke dienst landbouw: in het Administratief Centrum Sanitary (tweede verdieping) of telefonisch via 09  364 65 07 of door middel van e-mail naar philippe.vandenbossche@zottegem.be.

° Campagne Vredeseilanden

Met als slogan ‘Boeren verdienen meer’ houdt de organisatie Vredeseilanden van vrijdag 13 tot en met zondag 15 januari haar jaarlijkse campagne om boeren wereldwijd te helpen in hun strijd voor een leefbaar inkomen. Ook in Zottegem — het stadsbestuur gaf hiervoor de nodige toestemming — zullen vrijwillige medewerkers op straat, aan warenhuizen enz. de traditionele gadgets te koop aanbieden, à 6 euro naar keuze: een set van vier ‘mannetjes’ (het symbool van de organisatie), van twee magneet-mannetjes, van twee ecopennen, van vijf dobbelstenen en/of een sleutelhanger met fairtradelabel. Men kan de werking en projecten van Vredeseilanden ook steunen door online een gift te doen of door overschrijving op rekeningnr. BE64 0000 0000 5252 (vanaf 40 euro fiscaal aftrekbaar).

° Velzeke: speciale verkeersregeling

Hoewel het ingevolge een nieuwe gemeentelijke reglementering (nu al sinds vijf jaar) niet meer mogelijk is een kerstboomverbranding te organiseren in het dorp van deze deelgemeente, maakt het Middenstandscomit é van Velzeke op zondag 15 januari vanaf 17 uur wel nog afspraak voor de andere activiteiten waarmee de vroegere kerstboomverbranding omkaderd werd. Naar aanleiding hiervan zal er dan van 13 tot 22 uur op het Romeins Plein aan beide zijden parkeerverbod zijn. Ook zal de rijbaan langs de kant van de pare huisnummers voor alle verkeer afgesloten worden. Aan de andere kant (kant kerk) zal uitzonderlijk verkeer in beide richtingen toegelaten zijn.        (DE BAKKER)