Politie ‘kan’ achterstallige boetes innen.

Bron: Open VLD

Gisteren 24/11/2017, keurde de Kamercommissie Binnenlandse Zaken een wetsvoorstel van Open Vld goed dat de politie de mogelijk biedt om achterstallige verkeersboeten te innen. De politie krijgt daarvoor toegang tot de databank van openstaande penale boeten. Voordien had alleen de douane toegang tot die databank met het oog op het innen van achterstallige boetes.

 

Met de wet van 17 juni 2013 houdende betere inning van penale boeten werd het mogelijk om via ANPR-camera’s voertuigen op te sporen waarvan de eigenaars nog achterstallige betalingen hebben van strafrechtelijke verkeersboeten. Zij komen voor in een databank van de FOD Financi ën. De opsporingstaak werd toebedeeld aan de mobiele brigades van de administratie Douane en Accijnzen.

Dit is bijzonder effici ënt. In september 2013 startte deze dienst met 4 proefprojecten bij de motorbrigades Brasschaat, Eeklo, Menen en Tienen. “Op zes weken tijd werden 179 overtreders gevat, samen goed voor een bedrag van 103.033 euro. Deze goede toepassing van ANPR moest dus verder worden uitgebreid door ook de politie toegang te verschaffen tot de databank. Met dit goedgekeurd wetsvoorstel wordt dat nu mogelijk. Ook de politie kan voortaan achterstallige verkeersboeten innen wanneer ze die vaststellen”, legt Kamerlid Sabien Lahaye-Battheu uit.

“Wij hanteren wel de filosofie dat de politie in principe geen rol hoeft te spelen in het innen van boetes. Dat behoort in ieder geval niet tot haar kerntaken. Maar in afwachting van een uitbesteding aan de private sector, is het aangewezen de bestaande mogelijkheden volop te benutten”, aldus Katja Gabri ëls.

Vincent Van Quickenborne wijst er op dat deze wetswijziging ook een belangrijk ontradend effect heeft. “Het net sluit zich rond wanbetalers. Aangezien de politie hun voertuig kan immobiliseren tot de achterstallige boete is betaald, zal de schuldenaar van deze boete ertoe aanzetten om deze vlugger te betalen.”

http://www.openvld.be/?type=nieuws&id=1&pageid=90638#