Is Merelbeke klaar om een Prinses Carnaval te ontvangen?

 

ddl-carnaval-merelbeke-duvelke-1-cindy-hofdame

Merelbeke, 28/01/2017: Voor de 50ste Prins Carnaval vorig jaar hadden ze nog vier kandidaten, nu de 51ste wordt allicht een Prinses. Cynthia Duvilliers, alias Duvelke 1 kan de tweede vrouw in de Merelbeekse carnaval geschiedenis worden na een geslaagde voorstelling van de 11 werken Duvelke 1 & Cindy. De vorige vrouw die de titel binnen haalde was Bonnie.  

I in 2001.

Cynthia Duvilliers wordt door hofdame Cindy Heyerick bijgestaan. Beiden zijn lid van carnavalsgroep “De Sparatje”. Ze vinden het jammer dat ze de 11 werken moeten volbrengen in plaats van het tegen een andere kandidaat te moeten opnemen. ‘Dit betekent niet dat ze er moeten voor strijden’, zegt de medeorganisator Ben De Veirman.’Elf is bovendien  een bijzonder getal in de wereld van carnaval.’

ddl-carnaval-merelbeke-2016-1

Is het een gekkengetal of een zondegetal?

Het getal elf wordt in onze contreien, meer bepaald Belgi ë, Nederland en vooral Duitsland aanzien als een gekkengetal (die Narrenzahl). De Duitsers spreken soms ook over “Schnapszahl”. De Engelsen toch ook een Germaanse taal kennen daarentegen de elf niet als “fool’s number”, hetgeen evenmin het geval is in de Romaanse talen. Is het getal Elf belangrijk geworden omdat 11 november, de 11de van de 11de dus, een belangrijke datum was? Het was tenslotte exact 40 dagen voor Kerstmis (40 is een heilig getal) en de feestdag van Sint-Martinus, de heilige aan wie ongelooflijk veel kerken gewijd zijn.

ddl-carnaval-merelbeke-2016-4

Komt elf van elfen, van alfen? Dit zijn, naar oudgermaanse opvatting, een soort geesten; mogelijk zelfs de nog niet verloste zielen van overleden voorvaderen, waarmee de generatie van jongvolwassenen Рvia de initiatierituelen tijdens de lentefeesten Рcontact probeerde te leggen. Aan het hoofd van dit leger (Heer) van elfen, zou de elfenkoning, de Erlenk̦ning, de Harlekijn hebben gestaan. (Alfen betekent ook schertsen, iemand beetnemen).

ddl-carnaval-merelbeke-2016-3

Jaren geleden bedachten we deze formule voor het geval er maar één kandidaat opdook.

Een greep uit de elf proeven: 250 toegangskaarten voor de “slot show; Maak 5 leuke fotoreportages met bekende figuren; Ken uw prinses/adjudant door en door!; Show time! 10 minuten creativiteit;   Ken de trage wegen van Bottelare en Munte ……….punten van 1, 5, 10 en 20 te verdienen
Cynthia en Cindy moeten 70 procent halen uit deze proeven eer ze zich de   titel van PRINSES CARNAVAL en HOFDAME mogen toe-eigenen .

We duimen alvast voor een mooi programma.

ddl-carnaval-merelbeke-2016-2

INFO:

Zaterdag 4 februari om 20.11 uur beginnen de proeven van de 11 werken van Duvelke 1 en hofdame Cindy

in het jeugdcentrum de molenhoek Merelbeke.

KAARTEN te verkrijgen aan 7€ bij de kandidaten of in caf é De Kluize kassa 8€

Danny De Lobelle