Masterplan Sport Zottegem: tekort aan binnensportruimte

16389415_10208609281497148_1659558083_o

Zottegem, 31/01/2017 – PERSBERICHT Schepen van Sport Peter Roman – In 2016 werd Adviesbureau Cresa Belgium aangesteld  met het oog op de opmaak van een accommodatiebeleidsplan voor de sportinfrastructuur in Zottegem.  Binnen deze opdracht werd enerzijds een analyse gemaakt van de huidige bestaande toestand van de sportinfrastructuur en de mogelijkheden die er zijn deze infrastructuur op te waarderen en/of uit te breiden. Anderzijds werd nagegaan wat de noden zijn van de gebruikers inzake nieuwe sportinfrastructuur.

Schepen van Sport Peter Roman (sp.a) legt er de nadruk op dat het masterplan het resultaat is van participatie ; naast de sportraad werden ook de diverse gebruikers en clubs via workshops betrokken bij de opmaak van het plan. Diverse scenario’s werden met de betrokkenen besproken.

Uit de analyse blijkt dat er in Zottegem een tekort aan binnensportruimte is van 750m ², wat neerkomt op 1 binnensportzaal. In de huidige meerjarenbegroting zijn geen financi ële middelen voorzien voor de realisatie van een sportzaal. De mogelijke pistes voor de bouw van een nieuwe bijkomende sportzaal kunnen worden meegenomen naar de volgende legislatuur.

Op korte termijn zal de sportdienst nagaan of het tekort aan binnensportruimte kan ingevuld worden door samenwerking met derden-aanbieders, in eerste instantie zijn dat scholen. Door nieuwe samenwerkingen aan te gaan zou het aanbod kunnen worden uitgebreid, dit zowel voor de clubs als voor nieuwe initiatieven van de sportdienst.

Het masterplan biedt een visie op langere termijn en ook in de komende legislaturen zullen de investeringen in sport steeds kunnen getoetst worden aan het opgemaakte masterplan. Er werden diverse scenario’s uitgewerkt voor de toekomstige uitbreiding van de sportinfrastructuur. Daarnaast werden ook de mogelijkheden voor renovatie en opwaardering van de bestaande infrastructuur uitgewerkt.

In 2017 zijn de nodige investeringsbudgetten voorzien voor de renovatie van de sportvloer van de sportzaal aan de Bevegemse Vijvers. Er zal een multifunctioneel buitensportterrein worden aangelegd,   de Finse piste zal voorzien worden van een fit-o-meter en aan het kunstgrasveld zal een kantine met kleedkamers worden opgetrokken. Ook de omheining van de speelweide zal worden vernieuwd. Het zwembad zal attractiever gemaakt worden met opblaasbare/verplaatsbare attracties.  De reservatietool voor stedelijke accommodatie (ook voor sport) via een online reservatiesysteem zal verder worden uitgewerkt.

Verder blijft de sportdienst inzetten op een goede dienstverlening aan de burger én aan de clubs. Getuige daarvan de talrijke succesvolle initiatieven (seniorenfietsen, Sport Na School, sportkampen, yoga, aquagym, Pilates,…) en de zeer druk bezette sportinfrastructuur.

Het huidige beleid, maar ook de volgende bestuursploeg, zal dus vanaf nu steeds kunnen terugvallen op een onderbouwd plan, gedragen door de diverse doelgroepen. Schepen van Sport Peter Roman wenst iedereen, die heeft meegewerkt aan dit masterplan, uitdrukkelijk te danken voor hun inzet. De sportdienst juicht ook het feit toe dat steeds meer sportverenigingen zelf het initiatief nemen om hun accommodatie verder uit te bouwen.