Herzele, Natuurpunt. 10/02: Fabels en feiten over marters. Een lezing.

natuurpunt-herzele
02/02/2017 – Ingezonden : Op 10 februari 2017 is er een boeiende lezing over marterachtigen, door Koen Van Den Berge, van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
Roofdieren zoals vossen en marterachtigen hebben altijd al in een speciale relatie tot de mens gestaan. Vanouds werden zij bejaagd en bestreden om reden van (al dan niet vermeende) ‘schadelijkheid’, waardoor ze zeer zeldzaam werden of zelfs helemaal uitgeroeid raakten. Vandaag genieten de meeste soorten een zekere vorm van bescherming, maar ondertussen rijzen alweer klachten over schade van bv. vossen, maar ook van steenmarters. Deze laatste lijkt stilaan zelfs meer in de pers te komen dan de vos. Vlaanderen neemt, als één van de dichtst bevolkte regio’s van Europa, inderdaad een specifieke plaats in ten aanzien van de ‘klassieke problemen’ die mensen met roofdieren kunnen ervaren.

x
Het gaat daarbij vaak over geroofd pluimvee, en in het geval van de steenmarter ook over verschillende andere klachten zoals schade in gebouwen en aan auto’s. Jagers vrezen voor hun wild, natuurliefhebbers ervaren een waarneming van een marter dan weer als het summum van natuurbeleving. In dit verhaal zijn dus verschillende belangen en interesses aan de orde. Tijd dus om enige klaarheid te scheppen rond het wel en wee van de steenmarter. Tegelijk kijken we ook even naar de situatie van enkele verwante soorten zoals de bunzing en de boommarter.
Wattenfabriek,  Solleveld 35, 9550 Herzele
Begin om 20u. Einde rond 21u30.
Iedereen welkom. Gratis.