Zottegems stoomketelmuseum: eerst geschoord, nu gesloten

13669818_10153609664997541_7403845988687985050_n

Zottegem, 03/02/2017 — Het ziet er naar uit dat het paviljoen waarin zich naast het stedelijk Administratief Centrum Sanitary het stoomketelmuseum bevindt, nog een paar jaren in de schoren zal staan. Onlangs is gebleken dat het met de stabiliteit van het paviljoen verder misgaat en daarom is nu besloten om het stoomketelmuseum om veiligheidsredenen tijdelijk te sluiten.Een achttal maanden geleden werden in de muren van het gebouw scheuren vastgesteld ten gevolge van verzakkingen van de funderingen, wellicht veroorzaakt door de gewijzigde grondstructuur. Om verder scheuren en mogelijk instorting te voorkomen, besloot het stadsbestuur begin juli van vorig jaar bij hoogdringendheid om het paviljoen te laten schoren in afwachting van de uitvoering van werken aan de funderingen.

11235800_10152818015082541_4761316796210978590_n

Voor het plaatsen van de schoorbalken en driepuntschoren becijferde de firma V-Systems uit Nevele de kostprijs op 7.550,40 euro en daarnaast moe(s)t ook nog voor dit stuttingsmateriaal een huurprijs van 3,63 euro per kalenderdag betaald worden. Alhoewel het gebouw dus geschoord werd, is onlangs gebleken dat het met de stabiliteit van het paviljoen verder misgaat en daarom is nu, na overleg met architect Thierry Ferfers uit Oosterzele en een deskundige van V-Systems, besloten om het stoomketelmuseum om veiligheidsredenen tijdelijk te sluiten.

Er is nog geen sprake van wanneer de nodige funderingswerken zouden uitgevoerd worden. In afwachting kreeg architect Ferfers de opdracht om de ‘bewegingen’ van het paviljoen verder op te volgen.  (CC)

11427682_10152810915942541_3443486668563928896_n