N-VA vraagt invoering taalexamen Nederlands voor zorgverleners met een buitenlands diploma

file-1_6

Melle, 09/02/2017 – PERSBERICHT Vlaams volksvertegenwoordiger Caroline Croo – De erkenning van de gezondheidszorgberoepen is door de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap geworden. Omwille van een significante stijging van het aantal aanvragen door kandidaat-artsen met een buitenlands diploma, ontstaat er een onevenwicht. Vlaams Parlementslid Caroline Croo (N-VA) vraagt minister Jo Vandeurzen werk te maken van een regeling om de kwaliteit van buitenlandse zorgverleners te waarborgen.  

Taalexamen noodzakelijk voor buitenlandse artsen

Recente cijfers tonen aan dat ruim een kwart van de Riziv-nummers werd toegekend aan artsen met een buitenlands diploma. Wat betreft tandartsen is dit reeds meer dan de helft. Volgens Caroline Croo, het Verbond der Vlaamse Tandartsen (VVT) en de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS), krijgen buitenlandse medici een RIZIV-nummer als ze één van de drie landstalen machtig zijn. Een gebrekkige kennis van één van de drie landstalen, volstaat om toelating te krijgen Vlaamse pati ënten te helpen. Croo: “Het is wettelijk voorzien (in de Wet Pati ëntenrechten) dat een pati ënt moet aangesproken worden in de taal van zijn gemeenschap en niet in één van de drie landstalen. Het wordt dringend tijd om de toelatingsprocedures te verscherpen en op die manier de discriminatie van de Vlaamse kandidaat-artsen weg te werken. Een goede communicatie tussen arts en pati ënt is uiterst belangrijk om de goede kwaliteit van de zorg te garanderen”

Minister Vandeurzen erkent het belang van het Nederlands

Tijdens de plenaire zitting van woensdag 8 februari erkende minister Vandeurzen alvast het belang van de kennis van het Nederlands bij de zorgvertrekkers in Vlaanderen. In zijn antwoord aan Caroline Croo, liet hij weten federaal minister Maggie De Block reeds per brief te hebben gevraagd om mee te werken aan een oplossing. Minister Vandeurzen heeft alvast geen bezwaar om te kijken wat er binnen zijn bevoegdheden mogelijk is. De minister verwijst naar de erkenningsnormen die nog steeds een federale bevoegdheid zijn. Hij wil werk maken van een kader waarin de kennis van het Nederlands een vereiste moet zijn alvorens nog een visum uit te reiken.
Europa spreekt nochtans duidelijke taal

Caroline Croo: “Volgens de Europese richtlijnen mogen lidstaten nochtans de kennis van de landstalen testen om op die manier de kwaliteit van onze gezondheidsberoepen te garanderen. Volgens diezelfde richtlijnen is het eveneens mogelijk om de professionele kwalificaties van mensen met een buitenlands diploma te testen.” In onze buurlanden worden reeds meerdere keren per jaar taalexamens gehouden en wordt er gecontroleerd op kwalificaties. Croo: “Er zijn dus volgens mij geen redenen of excuses meer om nieuwe maatregelen uit te stellen om deze vorm van discriminatie weg te werken en op die manier de achterpoortjes voor buitenlandse diploma’s definitief te sluiten.”