Minister-president Geert Bourgeois klasseert dorpsgezicht Rozebeke definitief

2965540-2a39ba214b1b848bedb2467b9c70ee35

Rozebeke, 10/02/2017: Nadat Rozebeke in februari 2016 voorlopig werd beschermd als dorpsgezicht, volgde gisteren nu ook de definitieve bescherming van het dorpsgezicht van Rozebeke. “Rozebeke is een van de gaafst bewaarde dorpen van Vlaanderen en verdient dan ook een bescherming”, motiveert minister-president Geert Bourgeois.

16473348_10154182686162541_5133284240954989925_n

“Dat is een beslissing die ons verheugd, en trots maakt inwoners te zijn van Zwalm”, zegt Anna Verhoeve van De Vrienden van de Zwalmse Dorpen. “Deze bescherming biedt nieuwe kansen voor een mooie toekomst voor Rozebeke. Niemand moet nog schrik hebben dat het dorp verder zal geteisterd worden door ondoordachte sloop en banale verkavelingen.”

De opluchting is groot, zeker bij de bijna 1000 ondertekenaars van de petitie “Erfgoed en ontwikkeling in Zwalm — Wij zin voor een bescherming van het dorpsgezicht” (zie foto-bijlage). Het is niet langer dweilen met de kraan open en bij elk nieuwe bouwplannen met een bang hart de beslissing na een openbaaronderzoek afwachten. Vanaf nu zal elke nieuwe ontwikkeling rekening moeten houden met de erfgoedwaarde, net dat wat Rozebeke zo mooi en uniek gemaakt.

2965540-26a27094404c2006fac70ed0ee191b95

“Erfgoed en ontwikkeling gaan wel degelijk samen bewijzen talrijke mooie projecten in Vlaanderen.” zegt arch. Geert Pauwels. “De bescherming van het dorpsgezicht van Rozebeke, is net een voordeel voor wie met bouwplannen zit De Vlaamse overheid voorziet immers een subsidiepot om werken uit te voeren aan gebouwen die vallen onder deze bescherming. De kosten worden dus gedeeld. De voorwaarde om van deze pot gebruik te kunnen maken is wel dat een erfgoed beheersplan wordt opgemaakt in samenwerking met alle betrokken eigenaars, gemeentebestuur en erfgoeddiensten. We doen dan ook een oproep aan het gemeentebestuur deze taak snel en met positieve ingesteldheid op te nemen.”

2965540-f7fb7b2aa16474a019160d3d7b321dd9

“Het is immers de taak van het gemeentebestuur zijn burgers de weg te wijzen, en te ondersteunen in hun plannen. De VDZD betreuren dan ook de houding van het gemeentebestuur. Niet alleen blijkt het bestuur g één oog te hebben voor de unieke waarde van het eigen patrimonium. Het is schrijnend dat het bestuur niet de moeite doet de burgers te informeren over de positieve kant van deze bescherming. Negatieve communicatie zal de burgers enkel verder opzetten tegen elkaar, en dit terwijl deze bescherming net de voedingsbodem zou kunnen zijn voor een gedeelde trots.”

Bezwaren

Na de voorlopige bescherming van het dorpszicht van Rozebeke, werden nogal wat bezwaren ingediend door vooral dan mensen van buiten Zwalm. De voorlopige bescherming was nochtans nodig. Een derde van het plein dreigde immers te verdwijnen onder de sloophamer. Het leek er even op dat er geen draagvlak zou bestaan voor een beschermd dorpszicht. Niets bleek minder waar.

De Vrienden van de Zwalmse dorpen verzamelden om en bij de 950 (!) hoofdzakelijk Zwalmse handtekeningen die zij op het kabinet van de minister-president Geert Bourgeois, bevoegd voor erfgoed, zijn komen afgeven. Ook gouverneur Jan Briers tekende mee in persoonlijke naam. Louis Ide: We zijn dan ook bijzonder blij dat onze minister-president gehoor geeft aan de petitie van de Vrienden van de Zwalmse dorpen.

Opluchtung bij N-VA Zwalm

Voor N-VA Zwalm is de definitieve bescherming een ware opluchting. We moeten ons erfgoed beschermen. En we zullen die strijd blijven voeren. De troeven van Zwalm zijn natuur en erfgoed: daar moeten we op inzetten! Freddy Huyghebaert: “Ik voel me als voorzitter van N-VA Zwalm echt gesterkt in onze strijd voor het behoud van het erfgoed in Zwalm. Dat wil niet zeggen dat we van Zwalm een soort bokrijk gaan maken, maar evenzeer willen we niet dat alle waardevol erfgoed zomaar verdwijnt voor onze kinderen en kleinkinderen. Ik denk dat dit ook een stevig signaal is aan het adres van burgemeester en schepenen die tegen de bescherming waren.