Oosterzele is het sluikstorten beu

img_6758

Oosterzele,  10/02/2017, persbericht: Oosterzele diende een subsidieaanvraag in voor de aankoop van twee verplaatsbare camera’s om sluikstorters op heterdaad te betrappen. Komt de subsidie er niet, dan gaat de gemeente toch door met het project omdat het past in een geïntegreerde aanpak van zwerfvuil en sluikstorten in de gemeente.

“Op onze server kunnen we ook nog extra camera’s aansluiten om bijvoorbeeld de op- en afritten aan de E40 in Gijzenzele in de gaten te houden”,als ook de twee verplaatsbare camera’s”,  aldus burgemeester Johan Van Durme .

Oosterzele doet al veel tegen sluikstorten en zwerfvuil

Oosterzele beschikt over een 30-tal peters en meters die regelmatig hun eigen wijk of straat opruimen en de gemeente stelt materiaal ter beschikking om hun werk goed en veilig te kunnen doen. Het door de vrijwilligers verzamelde vuil wordt op afroep snel opgehaald. Sluikstorten die gemeld worden door oplettende burgers worden snel opgeruimd zodat ze geen ‘lokeffect’

veroorzaken bij potenti ële sluikstorters. Van elk sluikstort wordt een fiche bijgehouden van de locatie, het gewicht en of er een PV werd opgemaakt. Er wordt steeds nagekeken of er geen identificatie van de storter mogelijk is. Indien dit het geval is, wordt de politie ingeschakeld en ge ëist dat er een PV wordt opgemaakt die moet resulteren in een GAS-boete.

img_2399

Er bestaat een plan met de locaties van de straatvuilbakjes. Deze worden wekelijks geledigd. Waar er misbruik heerst van de vuilbakjes worden deze ofwel verwijderd, ofwel voorzien van een sticker met boodschap. Er wordt regelmatig gecommuniceerd via website, infozine, streekpers, pers, … Tijdens de jaarlijkse milieuweek wordt er steevast een opruimactie georganiseerd met oa. de scholen, vrijwilligers, politiek, gemeentepersoneel, … Oosterzele is aangesloten bij de intercommunale ILvA en ook die maakt werk van de problematiek, oa. via sensibilisering.

Er werd een basisreglement goedgekeurd op het ambtshalve verwijderen van afval (sluikstort) in een gemeenteraadsbeslissing van 27 mei 2015. Hierdoor krijgt een gevatte sluikstorter – ongeacht de GAS-boete – een factuur van minimum 500 euro.

Oosterzele voerde ook een belasting in op h-a-h-drukwerk in nadat bleek dat de hogere overheid geen invoering overweegt van statiegeld op éénmatige drankverpakkingen. Nochtans maken deze ongeveer 40 % uit van het zwerfvuil. De belangengroep Comeos heeft zich hevig verzet tegen de invoering van dit systeem. Oosterzele vindt het dan ook niet meer dan billijk dat het opruimen van zwerfvuil en sluikstorten minder uit de algemene middelen bekostigd wordt en meer door de promotoren van wegwerpproducten. Een belasting op h-a-h-drukwerk is één van de acties om dat doel te bereiken.

img_2330

Niet voldoende

Ondertussen zijn er reeds een aantal sluikstorters gevat en beboet. Dit werd ook, zonder namen te noemen, via de pers gecommuniceerd in de hoop potenti ële sluikstorters af te schrikken. Je kan wel degelijk gesnapt worden in Oosterzele. Maar er is te weinig resultaat voor wat betreft handhaving: het college van burgemeester en schepenen wil de ‘pakkans’

vergroten, want nu worden er te weinig daders betrapt of gevonden. Het feit dat het statiegeld op éénmalige drankverpakkingen opnieuw op de lange baan wordt geschoven noopt tot actie om daders van sluikstorten en mensen die zwerfvuil achterlaten actief te vatten. Daarom zullen verplaatsbare camera’s worden ingezet.

Wat is zwerfvuil?

Zwerfvuil is klein afval dat we vaak nonchalant en zonder er bij stil te staan op straat weggooien. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, blikjes, plastic flesjes, tickets, papieren zakjes, kranten, tijdschriften, … noem maar op. Ook hondenpoep is zwerfvuil. Het politiereglement bevat de bepaling dat iedereen die een hond begeleidt in het bezit moet zijn van voldoende zakjes om de hondenpoep onmiddellijk op te ruimen.

ddl-oosterzele-zwerfvuil-treft-ook-vee-teelt

Ook voor de veeteelt is die vervelend bij boer Jan De Sutter (Gijzenzele) zijn er vorig jaar twee volwassen koeien moeten geslacht worden door in namen van plastiek en of drankblikken scherven. Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Sinds een paar jaar hebben een aantal straten een peter en meter die regelmatig een wandeling maken en zwerfvuil ruimen. Deze mensen doen dit in stilte, maar misschien zijn die witte vuilzakken langs de kant je al opgevallen.

Wat is een sluikstort dan?

Sluikstorten is het werk van burgers die bewust afval dumpen omdat ze niet willen betalen voor de ophaling en de verwerking ervan. Ze laten liever de hele maatschappij mee opdraaien voor hun ontoelaatbaar gedrag. Het gaat zowel om achtergelaten autobanden, grasmaaisel in de bermen, bouwafval, maar ook een plastic zakje met restafval in of naast een openbare vuilnisbak is sluikstorten. Wie op sluikstorten betrapt wordt, riskeert hoge boetes! Een sluikstort kan je melden aan de gemeentelijke diensten of aan de politie.

img_2035

Jan Martens – schepen voor afval- en duurzaamheidsbeleid, Dorp 1, 9860 Oosterzele Tel. 09 362 74 33 jan.martens@oosterzele.be

Ronny Meerpoel – milieuambtenaar, Dorp 1, 9860 Oosterzele Tel. 09 363 99 35 ronny.meerpoel@oosterzele.be

DDL