Zottegemse Koekelarings (2017 – 8)

img_20170109_1349421

° Achterkant station: nieuw asfalt

Van dinsdag 28 februari tot en met vrijdag 3 maart zal er aan de achterkant van het station Zottegem (kant Bevegem) rekening moeten gehouden worden met verkeershinder. Nadat eerst begin april van vorig jaar het gedeelte tussen de Godveerdegemstraat en de Lyceumstraat aan de beurt was, krijgt nu het gedeelte van de Broeder Mareslaan tussen de Lyceumstraat en de Grotenbergestraat een nieuwe asfaltlaag. Naar aanleiding hiervan zal deze straat voor alle verkeer afgesloten worden en zal er plaatselijk moeten omgereden worden. In zijn mededeling omtrent deze werken liet schepen van openbare werken Peter Vansintjan weten dat er bewust voor gekozen is om de werkzaamheden te laten plaatsvinden tijdens de krokusvakantie teneinde de hinder voor scholieren en pendelaars zo beperkt mogelijk te houden. Naar de buurtbewoners toe is er over de nakende uitvoering van deze werken in hun straat, laat staan over de hinder ervan voor hen, tot op heden, een week vóór aanvang, vanuit het stadhuis nog niet gecommuniceerd.

° Opendeurweekend kan doorgaan

Naar het model van de cirkel in kandelasteen die eerder al ter hoogte van ’t Moleken op de Markt werd aangelegd, zijn arbeiders van het aannemersbedrijf Wannijn uit Kluisbergen in het kader van de afwerking van de stadskernrenovatie nu ook begonnen met de werken voor de aanleg van een gelijkaardige vlakke ‘rotonde’ aan het kruispunt van de Stationsstraat en de Nieuwstraat. Tegelijk is ook de Hoogstraat weer opengesteld voor verkeer vanuit de Heldenlaan/Markt. Dit alles een week vroeger dan voorzien was in de oorspronkelijke planning van de werken. Bij de opmaak hiervan werd in het bevoegde schepenkabinet echter geen rekening gehouden met het opendeurweekend dat (naar nochtans al jarenlange gewoonte) in het tweede weekend van maart, ditmaal dus op zaterdag 11 en zondag 12 maart, in het Zottegemse winkelcentrum plaatsvindt. Uiteraard werd dan ook door de betrokken handelaars en winkeliers aangeklaagd dat dit opendeurweekend door die werken een flink stuk van zijn attractiviteit zou verliezen. Volgens de aangepaste planning zal de aanleg van de ‘rotonde’ in de Stationsstraat nu alleszins vóór het opendeurweekend voltooid zijn. Men zal dan zelfs over de kandelastenen cirkel kunnen wandelen en daartoe zullen de nadarhekken errond weggenomen worden. Passage van wagens zal nog niet mogen; tijdens het opendeurweekend zal trouwens de ganse stadskern autovrij gehouden worden. Autoverkeer over de ‘rotonde’ zal pas toegelaten zijn nadat de voegen ervan voldoende uitgehard zullen zijn, wellicht einde maart.

° Scholieren vieren ‘100 dagen’

Naar jaarlijkse traditie vieren de laatstejaars van de Zottegemse middelbare scholen op vrijdag 24 februari, aan de vooravond van de krokusvakantie dus, hun ‘100 dagen’. Dit gaat gepaard met speciale activiteiten die in en vanuit de scholen zelf georganiseerd worden (vrij podium, etentje, uitstap, …) maar dezelfde traditie leert dat de viering ook buitenschools op donderdagavond en -nacht al ingezet wordt. Daarbij lieten de ‘feestvarkens’ in de voorbije jaren niet zelden, vooral in de centrumstraten en in Bevegem, sporen van vandalisme en wangedrag na. Door de politie zal naast de gewone interventieploeg een bijkomend team voorzien worden om in het stadscentrum en in de stationsomgeving te patrouilleren en eventueel tussenbeide te komen. Nultolerantie zal het parool zijn. Het basisprincipe van de 100 dagen-viering moet zijn: zich amuseren mag maar niet tot last of schade van buitenstaanders.

° 100 jaar Godveerdegem in beeld

Voor de 17de keer zijn door het nationaal bestuur van Landelijke Gilden vijf Vlaamse dorpen — één per Vlaamse provincie — verkozen tot ‘Dorp in de kijker’. Dit gebeurt ondermeer op basis van het programma dat door de plaatselijke gilden wordt aangeboden en belangrijk is dat daarbij tevens activiteiten voorzien worden die ook voor niet-inwoners van het dorp opengesteld worden. Voor Oost-Vlaanderen viel de keuze ditmaal op Godveerdegem en naar aanleiding hiervan wordt door het bestuur van de Landelijke Gilde Godveerdegem als extraatje een tentoonstelling ingericht die aan de hand van meer dan 500 foto’s (op groot formaat en onderverdeeld in verschillende thema’s) een beeld zal ophangen van Godveerdegem en zijn inwoners in de voorbije 100 jaar. Deze gelegenheidstentoonstelling is gratis te bezichtigen in het stedelijk Ontmoetingscentrum aan de Tweekerkenstraat op zaterdag 25 februari van 13 tot 21 uur en op zondag 26 februari doorlopend van 10 tot 18 uur.

° Kriskras

– Wat betreft het containerpark aan de Ballingsweg in Grotenberge, is dit iedere maandag het geval maar op maandag 27 februari heeft het ook geen zin om zich naar een ander recyclagepark in een buurgemeente te begeven want die dag zullen uitzonderlijk alle ILvA-recyclageparken gesloten zijn. Een en ander heeft te maken met de carnavalsviering in Aalst en met het feit dat het dan voor ILvA alle hens aan dek is om de Ajuinstad weer netjes te krijgen.

 

– Naar aanleiding van de krokusvakantie is het stedelijk zwembad in de Bevegemse Vijvers alle dagen reeds vanaf 14 uur toegankelijk (in die week vervalt dan het baantjeszwemmen). ’s Avonds blijven de gebruikelijke sluitingsuren van toepassing.

 

– Binnen de stedelijke sportadviesraad wordt overwogen om het Sportgala dat onlangs plaatshad (met verkiezing en huldiging van de Zottegemse sportlaureaat, sportteams enz.), in de toekomst nog slechts om de twee jaar te organiseren. Verwacht wordt dat er dan voor de verschillende trofee ën die te winnen zijn, een groter aantal valabele kandidaturen zullen binnenkomen. Ook zou (moeten) gezorgd worden voor meer variatie in de demonstraties en optredens waarmee het Sportgala omkaderd wordt, door hiervoor niet steeds op dezelfde sportverenigingen een beroep te doen.

 

– In het AZ Sint-Elisabeth is de borstkliniek van het ziekenhuis sinds eind voorbije maand januari door de overheid aanvaard als satelliet-borstcentrum van het UZ Gent. Dit wil zeggen dat deze dienst nu erkend is en gefinancierd wordt als een volwaardig behandelingscentrum met alle nodige kwaliteiten en middelen om de best mogelijke zorg en begeleiding te bieden aan pati ënten met borstkanker.

 

– Een naklank bij de broodverkoop ter gelegenheid van de jongste Sint-Agathaviering in (de kerk van) Oombergen. Deze vrome traditie bracht ditmaal in totaal ruim 800 euro op en dat is meer dan in de voorbije jaren. Er werden per opbod een dertigtal broden aan de man/vrouw gebracht, tegen een gemiddelde prijs van 30 euro. Voor het duurste brood werd er 65 euro geboden. De opbrengst is bestemd voor een kleinschalig project van Broederlijk Delen in Oeganda en voor de plaatselijke vzw Ommekaar.             (DE BAKKER)