’50 mensen verliezen hun job om meer vrijheid te geven aan mensen met een handicap’

dsc_6595

Algemeen, 02/03/2017: 50 mensen verliezen hun job bij vzw ADO Icarus, een voorziening gespecialiseerd in diensten zelfstandig wonen voor mensen met een beperking. Een gevolg van de persoonsvolgende financiering. ‘Dat is hard, maar een logisch gevolg’, zegt Koenraad Depauw, directeur van Onafhankelijk Leven vzw. ‘Mensen met een beperking kiezen voor een andere ondersteuning met hun budget’.  

De persoonsvolgende financiering maakt kom af met de rechtstreekse subsidi ëring van voorzieningen door de Vlaamse overheid. Op 6 januari 2017 kregen 33 000 mensen met een handicap zelf een budget in handen. Waarmee ze zelf kunnen kiezen hoe ze hun zorg en ondersteuning organiseren. Al twee maanden staat de telefoon bij Onafhankelijk Leven vzw, de organisatie die mensen adviseert bij het gebruik van hun persoonsvolgend budget (PVB), roodgloeiend. ‘We stellen vast dat erg veel mensen die vroeger gebruik maakten van een voorziening nu nadenken om hun zorgbudget anders te gaan inzetten en het niet gewoon willen afgeven aan de voorziening’, zegt Depauw.

img_6748

‘Veel meer mensen dan verwacht hechten belang aan die eigen regie. Dat zien we ook bij ADO Icarus gebeuren, waar mensen enkel assistentie krijgen in hun woning. Maar ze willen hun budget ook gebruiken om naar buiten te gaan. En dat kan. Ze kunnen met hun budget zelf persoonlijke assistenten aanwerven die hen ondersteunen. Aan hun kan je zelf de opdracht geven wat ze moeten doen. En nog belangrijker: je kiest ook wie je assistent is. Vaak voeren zij namelijk ook intieme opdrachten, zoals wassen en plassen uit.’

Dit is geen besparing

‘Wat niet klopt is dat dit een besparing is’, gaat Koenraad verder, ‘geen enkele euro voor ondersteuning van mensen met een handicap verdwijnt. De jobs die nu bij Ado Icarus verdwijnen worden vervangen door andere zorgjobs, maar op maat van de mensen met een handicap zelf. De vraag naar persoonlijke assistenten is zeer groot.’

‘De persoonsvolgende financiering is er nog maar twee maanden. Dit is nog niet het einde van de omwenteling in de zorgsector. Finaal om mensen met een handicap meer vrijheid te geven.’