Verkoopt gemeente Zwalm kerk Paulatem?

2972687-8101e8e02013d954b5d9b84c9ec5d6a1

Zwalm, 08/03/2017: Het Zwalms schepencollege heeft de intentie om de kerk van Paulatem te verkopen. Schepen Jozef Van den Bulcke: “ Graaf d’ Ursel de Bousies van het kasteel van Beerlegem heeft interesse voor deze kerk en we zijn aan het kijken om de procedure op te starten. De Graaf zou er concerten en andere zaken mogelijk maken. ”

Paulatem telt slechts één monument de Sint-Gangulfuskerk. Deze dateert vermoedelijk uit de 12e eeuw, maar werd intussen zo vaak verbouwd, dat van haar Laat-Romaanse oorsprong enkel nog de zijmuren van het schip zijn overgebleven. Men verlengde het reeds in de 13e eeuw, en verving in de 14e-15e eeuw het vlakke Romaanse koor door een veelhoekige gotische constructie die hoger is dan het schip. De kerk werd in 1892-1893 gerestaureerd, waarbij de Leuvense architect Joseph François Piscador een nieuwe westgevel toevoegde. In 1936 volgde de bescherming.

2972687-db3996cd5626644ad843a26ccf536db4

Tegenkanting tegen verkoop

N-VA Zwalm verneemt dat het gemeentebestuur officieel overgaat tot de openbare verkoop van de kerk van Paulatem. Voorzitter Freddy Huyghebaert: “Wij betreuren deze beslissing. Meer nog, we vinden het onverantwoord dat deze kerk niet meer ten dienste van de gemeenschap zal staan. Eens verkocht, keert ze nooit meer terug. Daarom zal N-VA Zwalm onderzoeken wat binnen haar mogelijkheden ligt om deze openbare verkoop tegen te houden. Paulatem is wellicht het Zwalmse dorpje bij uitstek “à la Française”. We bedoelen hiermee dat net zoals in de lekenstaat Frankrijk het perfect mogelijk moet zijn de kerk, als kerk te behouden zodat mensen er bijvoorbeeld gedoopt en begraven kunnen worden. Maar ook dat er nog dorpsactiviteiten kunnen in door gaan. Dit gebeurt nu al met ontbijten, concerten, stopplaats voor wandelingen etc. De uitverkoop van ons erfgoed is een onvergeeflijke beslissing.”

De voorZwalm-fractie protesteert tegen de verkoop van het kerkje van Paulatem door het Zwalms college van burgemeester en schepenen. Bruno Tuybens: “ Er is geen brede consultatie is gebeurd met de inwoners van de Paulatemstraat, er is dus geen draagvlak en eigenlijk is alles onder ‘vrienden’ binnen de kerkfabriek (waaronder een schepen van de gemeente) bedisseld. Is hier sprake van het algemeen belang of van een bepaald particulier belang? Vermits er nog steeds onduidelijkheid is over wie de eigenaar van het gebouw is (de kerkfabriek of de gemeente) en om her- of neven-bestemmingen op een organische wijze te laten groeien, stelt de voorZwalm-fractie voor om de volgende drie jaren niet te kiezen voor de onherroepelijke overdracht van eigendommen, doch voor voorlopige nevenbestemmingen. Maar het college verkoopt alles wat ze kan, om de prestige-nieuwbouw van het volstrekt onnuttig gemeenschapscentrum in Munkzwalm te bekostigen…”. Dit dossier krijgt zeker een vervolg!