Twee kleine landelijke dorpen Munte en Landskouter hebben hun reus of reuzenkoppel…

dd

Munte, Landskouter, 11/03/2017: Reuzen en hun geschiedenis in Vlaanderen, behoren tot het een typische Vlaamse folkloristische landelijk volksleven.  Er bestaat zelfs een vzw Erfgoedzorgplan die een inventaris opmaakt van reuzen. Het Erfgoedzorgplan behoort tot wat men als algemeen benoemd als immaterieel Cultureel Erfgoed. Een dergelijk zorgplan omvat vijf thema’s : identificatie, communicatie, overdracht, onderzoek en herlanceren.

ddddd

Reuzen in Vlaanderen vzw is opgericht met als doel het  promoten en bevorderen van de reuzencultuur  in Vlaanderen en Brussel door:

 • Het inventariseren van de bestaande en verdwenen reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het verspreiden van alle kennis betreffende de reuzen in Vlaanderen en Brussel via alle bestaande communicatiekanalen, zoals daar zijn:
  • een interactieve website be
  • het digitaal of in print publiceren van boeken, artikels, nieuwsbrieven, …
  • het organiseren van congressen, studiedagen, bijeenkomsten voor reuzengilden en -verenigingen en geïnteresseerden daarbuiten.
 • Het bevorderen van onderzoek en documentatie inzake reuzencultuur.
 • Het bevorderen van de kennis over behoud en beheer.
 • Het bevorderen van de kennis over tradities en gebruiken.
 • Het aanmoedigen van de bouw van nieuwe reuzen.
 • Het ondersteunen van evenementen met reuzen in Vlaanderen en Brussel.
 • Het bevorderen van de contacten tussen de reuzengilden en -verenigingen onderling en de organisatoren van reuzenstoeten in Vlaanderen, Brussel, Walloni ë en het buitenland.
 • Het adviseren van de bevoegde overheden (lokaal, regionaal, nationaal, Europees) met betrekking tot alle aspecten verbonden aan de reuzencultuur in Vlaanderen en Brussel.
 • Reuzen in Vlaanderen vzw mag alle handelingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel. Zij kan onder meer medewerking verlenen aan en belang stellen in elk gelijkaardig doel als het hare.

De Muntenaar:

dddddddd

Reus De Muntenaar werd geboren in 2000 naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de gelijknamige vereniging in Munte.De reus is een personficatie van het beeldje ‘De Muntenaar’ dat in het centrum van Munte staat sinds 1977. Zowel beeld als reus staan symbool voor de eenvoud van het dorp en vormen een ode aan het landleven.Het hoofd van de reus werd gemaakt door Firmin De Vos uit Destelbergen, de romp door Roger Van Steenberge uit Merelbeke. Ria Neyronck en Jeanette De Meulemeester zorgden voor de kledij. De reus gaat niet zo vaak meer uit maar is telkens centrale gast op het munte-meifeest, tijdens het eerste weekend van mei.

qqddd

Tweede van links is de reus van Munte

sqdqsdf

In mei wordt een dorpsfeest gehouden in Munte en dat kan niet zonder muziek  

De reuzen RIE en LEA uit Landskouter

sdds

In 2009 werd de reus RIE gemaakt   en in 2010 volgde de reuzin Lea. Beiden trouwden en dat trouwfeest werd een leuk feest voor de inwoners van Landskouter. En dat ze in Landskouter goed kunnen feesten dat doen ze daar allemaal, want   wie kent de “Ploegfeesten “ niet…?

dsdsd

Landskouter Ploegfeesten, intussen is deze  schuur afgebroken

De echtelijke reuzen, voor zover bekend zijn er nog geen kinderen op komst,   stammen uit een typisch boerengeslacht van de familie Hassaert en Callaert. Zowel de kop van de reuzin Lea en van de reus Rie  zijn een gebaseerd op de authentieke boer en boerin.

Je moet  heel wat boerenkracht hebben om de  reus van Landskouter te dragen van 30 kg met een lengte van 4,5 m.

Wil je nog meer te weten komen over het reuzenkoppel van Landskouter dan kan je terecht bij het feestcomit é van Landskouter en bij Minnaert Noel die voorzitter is van het comit é.

X