“Zottegem neemt zware financi ële risico’s”

DSC03697

Zottegem, 14/03/2017: Open VLD laat weten dat het de impact heeft berekend van de Zottegemse begroting 2014-2019 na 2019. Volgens Open-VLD raadslid Dirk Minnaert blijken er ernstige financi ële risico’s: “Te  veel schuld, geen jaarlijks budgettair evenwicht meer, geen geld voor nieuwe initiatieven.” Volgens schepen van Financi ën Leen Goossens gaat  open VLD uit van een theoretische oefening die niet kan leiden tot realistische voorspellingen.  

Persbericht Open VLD

De schuldenlast van Zottegem gaat van 10 miljoen euro in 2014 tot minstens 88 miljoen in 2019. Dit is 3.500 euro per inwoner. Het gemiddelde voor Vlaanderen is 1.519 euro. Bovendien: het huidige stadsbestuur en OCMW lanceren nog steeds bijkomende dure projecten met contractuele verbintenissen die na 2019 nieuwe supplementaire leningen vergen.  Dit moet dan worden gefinancierd met supplementaire leningen ook na 2019.

Vanaf 2020 stellen we een jaarlijks werkingstekort vast van orde 0,5 tot 1 miljoen euro. Simpel gezegd: de stad moet dan lenen om de gewone werking te betalen. Hetzelfde geldt voor klein herstel van gebouwen of vervanging van versleten machines, wagens, PC’s …

De autofinancieringsmarge zakt tot nul of er onder. Deze marge geeft aan in hoeverre een stad op een gezonde wijze nieuwe leningen aankan. Hoe hoger de marge, hoe meer de stad verantwoord kan lenen. Onze marge wordt nul tot negatief. Dit betekent: zonder nieuwe inkomsten (belastingen) en minder uitgaven (besparingen) wordt een degelijk beleid voor Zottegem zeer moeilijk gedurende jaren.

Er zijn ook risico’s inzake geraamde inkomsten en uitgaven welke de stad niet volledig in eigen hand heeft. Inzake uitgaven betreft het de kosten voor politie, brandweer, OCMW, …. Inzake inkomsten zijn het de dotatie uit het gemeentefonds, de opbrengst van de personenbelasting en van de onroerende voorheffing.

Andere risico’s zijn de rente-evolutie en het Trump-effect. De rente gaat naar stijgende lijn, wat slecht is bij een grote schuldenlast. Het Trump-effect op de rente en onze economie is nog niet echt voorspelbaar, maar de verwachtingen zijn eerder negatief.

De samenstelling van de schuldenportefeuille vormt eveneens een risico. In 2019 wordt het aandeel van de kortlopende schulden 35,7 miljoen euro. De stad gebruikt te veel leningen op korte termijn voor de financiering van lange termijn investeringen. Dit is geen goede praktijk: in tijden van stijgende rente veroorzaakt dit immers duurdere aflossingskosten.

Zottegem kent hoge gemeentelijke belastingen. De opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen 1700%, deze op de personenbelastingen  7,5%. Het Vlaamse gemiddelde is 1397% en 7,26%.

Het financi ële beleid van het huidige gemeentebestuur legt een zware hypotheek op de toekomst van Zottegem. Inzake stadsprojecten is er verhoudingsgewijs te weinig gebeurd voor de burgers en voor de bevordering van de lokale economie. Dit is een gemiste kans, zeker met de te hoge schuldenlast.

Reactie schepen Leen Goossens (rechts op de foto)

Foto Budget 2017

We voeren aan de stad al jaren een gezond financieel beleid waarbij we zoals een goede huisvader met onze centen omgaan. Grote investeringsprojecten financieren we inderdaad met nieuwe leningen waardoor de schuldenlast toeneemt. Dankzij de historisch lage rentevoeten, is de kost van de leningen echter zeer beperkt. Voor de gewone werking van de stad worden echter geen lening aangegaan, nu niet en ook in de toekomst niet! De gemeentebelastingen zijn bij ons op hetzelfde niveau als andere vergelijkbare centrumsteden. De globale belastingdruk ligt zelfs iets lager. De centen van de Zottegemse belastingbetaler zijn bovendien goed besteed als je ziet welke mooie projecten we de voorbije jaren hebben kunnen realiseren.

Wat ik wel kan bijtreden is de bezorgdheid van Open VLD over de inkomsten die de stad zelf niet in de hand heeft. Zowel de Vlaamse als de federale regering hebben de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen waardoor wij onze inkomsten zien dalen. Die tendens mag stoppen.