ZOTTEGEM Stationsplein

N-VA-ZAP vreest ongevallen op het Stationsplein in Zottegem

ZOTTEGEM Stationsplein

Zottegem, 21/03/2017: Persbericht N-VA Zottegem – In maart vorig jaar vroeg N-VA-ZAP op de gemeenteraad om verkeersremmende maatregelen te voorzien op het Stationsplein. De schepen van mobiliteit reageerde toen afwijzend. Matthias Diependaele herhaalt de vraag een jaar later: “Vroeg of laat gebeuren er ongevallen. De snelheid moet naar beneden!”.  

In kader van de stadskernrenovatie werd het Stationsplein heraangelegd en omgedoopt tot “woonerf”. Dat wil zeggen dat automobilisten en zwakke weggebruikers ‘gelijkwaardig’ van de openbare weg gebruik mogen maken. De snelheid is er officieel beperkt tot 20 km/u. Wie af en toe eens op het Stationsplein komt, moet vaststellen dat de snelheid ruimschoots overschreden wordt en dat de verschillende verkeersbewegingen dikwijls chaotisch verlopen.

Vooral op de momenten dat er veel scholieren van en naar school gaan is het er gevaarlijk. “Daarom vroegen we vorig jaar al om de zichtbaarheid van het woonerf te verhogen en bijkomende snelheidsremmende maatregelen te nemen”, schetst Matthias Diependaele. “Het antwoord van het stadsbestuur kwam toen helaas niet verder dan een ander soort klinkers en straatlampen om het erf aan te duiden. Ruim onvoldoende.”

Beter voorkomen dan genezen denkt N-VA-ZAP. Onze partij vreest dat het anders wachten is op het eerste ongeval vooraleer het stadsbestuur wakker schiet. Daarom vragen we op de volgende gemeenteraad (opnieuw) dat het stadsbestuur ingrepen uitvoert om visueel duidelijk te maken dat automobilisten een andere zone binnenrijden én bijkomende maatregelen om de snelheid naar beneden te halen. “Een drempel wanneer men de zone binnenrijdt en een paar speciale inrichtingen zoals versmallingen of hindernissen om de snelheid van het wegverkeer te verlagen kunnen heel wat soelaas bieden en kosten echt geen stukken van mensen. Er bestaan ook voldoende systemen die verwijderd kunnen worden zodat wielerwedstrijden nog perfect over het Stationsplein kunnen”, stelt Diependaele.

 

N-VA-ZAP beseft ten volle dat de eindverantwoordelijkheid bij de weggebruiker ligt. Maar het is ook belangrijk dat de inrichting van de weginfrastructuur uitnodigt om te vertragen. En dat is de taak van de overheid. De verkeersveiligheid in het hart van onze stad, staat voor N-VA-ZAP dan ook voorop. “We hopen dat de meerderheid instemt met ons voorstel om te bekijken welke maatregelen we kunnen nemen voor een veiliger Stationsplein”, besluit Matthias Diependaele.