Volgens Groen heeft Zottegem ‘halfbakken’ masterplan toerisme

groen toerisme 1 1 (1)

Zottegem, 20/03/2017: Persbericht Groen Zottegem – Een schim van wat het zou kunnen zijn en nietig in vergelijking met beleidsplannen toerisme van andere steden zoals bijvoorbeeld Geraardsbergen, Dendermonde , Aalst,… Op de gemeenteraad van 20 maart werd het masterplan toerisme toegelicht. De informatie die de oppositie vooraf kreeg was een 22 slides tellende powerpoint gevuld met slogans en vraagtekens.  

Vage doelstellingen in plaats van SMART doelstellingen ( specifiek , meetbaar , acceptabel , ambitieus, realistisch, relevant , tijdgebonden). SMART is een algemeen aanvaarde werkwijze om doelstellingen van overheden te toetsen.

Er worden ideetjes gelanceerd maar nergens worden die onderbouwd, noch hoe , noch wanneer , het kostenplaatje ontbreekt volledig. Nergens een SWOT analyse. (Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats)

Bitter weinig structuur in het masterplan. Het betreft eerder een ad hoc opsomming van mogelijke activiteiten.

Geen info over personele ondersteuning of vorming , g één communicatieplan.

Het plan loopt over 10 jaar (2016-2025) , de mijlpalen worden aangereikt , zonder meer en een concreet schema qua tijdlijn is afwezig.

De ingredi ënten worden aangereikt , maar waar is het recept ?

Een masterplan , de naam zegt het zelf , betekent : een veelomvattend plan.

Dit masterplan beantwoordt daar niet aan , wanneer komt het vervolg ?