Zottegem wil pilootgemeente zijn online-aanvraag elektronische identiteitskaarten

IMG_2229

Zottegem, 21/03/2017: Het stadsbestuur van Zottegem heeft zich kandidaat gesteld om pilootgemeente te zijn voor de online — aanvraag van een elektronische identiteitskaart, een project van de FOD Binnenlandse Zaken.  

In het kader van het moderniseringsproject van de eID is er een proces uitgewerkt dat de burgers toelaat om online een aanvraag in te dienen om hun elektronische identiteitskaart te vernieuwen. Dat proces zal in een aantal steden en gemeenten worden getest.   Zottegem stelt zich hiervoor kandidaat.

Burgemeester De Potter wijst op de mogelijke meerwaarde van dit project: “het online aanvragen van de elektronische identiteitskaart biedt het voordeel voor de burger dat hij of zij slechts één keer naar het loket van de dienst Burgerzaken moet langskomen.   Vandaag de dag is dat overal standaard 2 keer.   Een eerste keer om de aanvraag te doen, een goede pasfoto mee te brengen en de betaling te  verrichten.   Een tweede keer om de eID af te halen en te activeren.   Het eerste bezoek zou kunnen worden vervangen door een online aanvraag waarbij de burger via zijn bestaande eID een aanvraag doet, een pasfoto oplaadt die door het systeem wordt geverifieerd, waarna een online betaling kan geschieden.   De gegevens en de handtekening worden door het systeem gerecupereerd van de bestaande eID.   Vandaag zijn dat dus 2 bezoeken, in de toekomst kan dit mogelijk in 1 keer”

Bijkomende voordelen die door de FOD in het vooruitzicht worden gesteld is dat er geen kwaliteitsverlies is door het inscannen van een fysieke foto en dat er een extra controle komt tegen fraudepogingen door automatische gezichtsherkenning, aldus schepen Joost Franceus.

Het voordeel om pilootgemeente te zijn is dat er uiteraard een betere en nauwere begeleiding is vanwege de bevoegde hogere overheid.   Het lijkt er immers op dat vanaf eind 2018 elke stad of gemeente zal verplicht worden deze dienstverlening elektronisch aan te bieden.

Burgemeester De Potter wijst erop dat Zottegem steeds meer inzet op elektronische dienstverlening.   “We hebben beslist om te investeren in een e-loket waarbij de meest gevraagde offici ële documenten zoals een uittreksel van de geboorte-akte, huwelijksakte, bevolkingsattesten, uittreksels strafregister, … 24u op 24 en 7 dagen op 7 door de burgers zelf van thuis uit kunnen worden aangevraagd. Het dossier is gegund op het schepencollege van 13 maart.   Met dit nieuw engagement willen we op korte termijn nog een stap verder gaan in het digitaliseringsverhaal, zonder onze dienstverlening aan het loket af te bouwen.”