Heraanleg Astridlaan Geraardsbergen dit jaar onder de loep

N-VA_VP_Matthias Diependaele_jpeg (6)

Geraardsbergen, 04/04/2017: De herinrichting van de gewestweg N42 (Astridlaan) in Geraardsbergen wordt dit jaar bestudeerd. Dat laat Vlaams volksvertegenwoordiger Matthias Diependaele weten na een parlementaire vraag aan mobiliteitsminister Ben Weyts: “Tussen het kruispunt met de Zonnebloemstraat en de rotonde aan de Geuzenhoek wordt de volledige herinrichting van de rijweg, de rioleringen, de fiets- en voetpaden, en de parkeerstroken bekeken”, zegt Diependaele.  

Het Agentschap Wegen en Verkeer voorziet dit jaar 100.000 euro om een studie op te starten die  de volledige herinrichting (rijweg, riolering, voetpaden, fietspaden, parkeerstroken) van de N42  Astridlaan in Geraardsbergen tussen het kruispunt van de N42 en de N495 (Zonnebloemstraat) tot aan de rotonde aan de Geuzenhoek wil bekijken. Deze studie zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Voor de studie kan aanvatten moet er nog een samenwerkingsovereenkomst opgesteld worden tussen de gemeente Geraardsbergen en de rioolbeheerder. Mogelijk komt ook Aquafin hier nog bij.

“Een herinrichting van dit drukke stuk dringt zich op. Er zijn veel baanwinkels en enkele onveilige kruisingen met aanpalende straten. Veilige kruispunten en oversteekplaatsen voor zwakke weggebruikers zijn dan ook broodnodig. Het is goed dat er werk wordt gemaakt van een totaalproject voor de baan”, zegt Matthias Diependaele.

Het is de bedoeling om dit jaar tot de opmaak van de samenwerkingsovereenkomsten en de opmaak van het studiebestek te komen. Volgend jaar wordt dan de opmaak van een hydraulische studie voorzien en reeds een voorontwerp van de ingrepen opgesteld. In 2019 wordt dit ontwerp gefinaliseerd en is ook de opmaak van de aanbestedingsbundel voorzien.