Ontwikkelingssamenwerking door Zottegem

DSC00469

Zottegem, 05/04/2017, persbericht : Stad Zottegem heeft een jaarlijks budget voor ontwikkelingssamenwerking. Het overgrote deel ervan wordt, na advies van de GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) verdeeld onder organisaties waarin Zottegemnaren actief zijn, in ge ëngageerd zijn en die zich concreet inzetten voor projecten in het zuiden. Als stad willen we immers solidair zijn met mensen in ontwikkelingslanden. We doen dit dan ook, maar zeer gericht en via Zottegemnaren die actief zijn op het terrein”, aldus Burgemeester Jenne De Potter.  

DSC00468

Éen organisatie die al jaren subsidies ontvangt van de stad op basis van een concreet dossier is Cunina. Marc Henau van Cunina kwam verduidelijken wat met het geld van Zottegem de voorbije periode werd gedaan: “Mede dankzij de bijdrage van de Stad Zottegem, via de adviesraad “Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking” (GROS), heeft Cunina de kleuter-, lagere en middelbare school Notre Dame in La Victoire (Haiti) kunnen renoveren en uitbreiden. In totaal zijn er 3 nieuwe klaslokalen en een directieruimte gebouwd en afgewerkt, plus 6 lokalen volledig gerenoveerd inclusief een nieuw dak.

Jenne De Potter


Hier het schrijven van de vzw CUNINA:

Geachte heer Burgemeester en Schepenen, beste aanwezigen!

In 2010 werd één van de armste landen ter wereld getroffen door een heftige aardbeving. De al armzalige infrastructuur van Haïti werd nog maar eens door elkaar geschud wat resulteerde in een enorme humanitaire crisis. Veel families uit het binnenland trokken naar de hoofdstad Port-au-Prince in de hoop daar hun situatie te verbeteren.

Maar in Port-au-Prince werden ze geconfronteerd met chaos, puinhopen, tentenkampen, ziekten en stijgende prijzen. Cunina besloot daarop om niet te investeren in ontwikkelingshulp in de hoofdstad, maar in plaats daarvan zich te concentreren op het verbeteren van de situatie in het binnenland.

Er werd een ambitieus plan opgesteld om maar liefst vijf scholen in de dorpen Mombin Crochu en in La Victoire volledig opnieuw op te bouwen. In 2011 gingen we van start met het bouwen en zochten en vonden we steun bij meer dan 30 Belgische bedrijven en particulieren. Zonder hen konden we dit nooit waarmaken. Ieder partnership was immers onmisbaar om deze puzzel te leggen en willen dan ook iedereen uitvoerig bedanken voor het warme hart dat ze Cunina toedragen.

In tussen zijn we zes jaar verder en bouwden we gemiddeld aan een tempo van twee klaslokalen per school per jaar. Dat resulteerde in 41 klaslokalen verspreid over vijf scholen die we ook volledig inrichten en verfden. De scholen zijn nu helemaal klaar en de tijd is rijp om de STAD ZOTTEGEM de lof toe te zwaaien die zij verdienen.

De rol van de Stad Zottegem in La Victoire.

Mede dankzij de bijdrage van de Stad Zottegem, via de adviesraad “Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking” (GROS), heeft Cunina de kleuter-, lagere en middelbare school Notre Dame kunnen renoveren en uitbreiden. In totaal zijn er 3 nieuwe klaslokalen en een directieruimte gebouwd en afgewerkt, plus 6 lokalen volledig gerenoveerd inclusief een nieuw dak. Een geste van Stad Zottegem die zowel Cinina als de mensen van Haiti met veel dankbaarheid en warmte aanvaarden en eren.

Tijdens het laatste werkbezoek van Cunina aan Haiti in januari 2017 bezochten we Notre Dame in La Victoire en vereeuwigden we de betrokkenheid van Stad Zottegem met een duurzaam partnerbord bevestigd aan de schoolmuur.

Tijdens dit bezoek controleerde Cunina ook de afwerking van het gebouw en peilden we naar de tevredenheid van de leerkrachten en de leerlingen. Er barste meteen een spontaan vreugdedansje los.

Daarom wil ik hier nogmaals in naam van Cunina en van de Haïtiaanse bevolking in La Victoire de Stad Zottegem bedanken en ik hoop dat we, via de GROS, nog lang en vruchtbaar kunnen blijven samen werken.

Voor CUNINA vzw

Marc Henau

www.cunina.org

Sponsorrapport Haiti 2017 - NDLV - Zottegem - frontpage