vernissage op de campus van het PC Sint-Franciscus-De Pelgrim

Schermopname (131).png

Zottegem, 20/04/2017: Het PC Sint-Franciscus-De Pelgrim, Penitentenlaan 7, organiseert op vrijdag 5 mei e.k. om 19.30u een vernissage van de overzichtstentoonstelling (gekoppeld aan een kunstwedstrijd). Verspreid over de campus worden een 100-tal werken tentoongesteld, waarvan een 30-tal   beelden en installaties van de leden van de professionele jury: Hilde Van de Walle, MaRf, Henke en Anne Van Wayenberg.  De tentoonstelling wordt ingeleid en officieel voor geopend verklaard door Dhr. Jenne De Potter, burgemeester van Zottegem.  

“Kunst cre ëert voor elke mens een meerwaarde.”

Deze universele gedachte zette er de initiatiefnemers toe aan te investeren in een project, dat mensen via de creatieve ogen van een kunstenaar naar de werkelijkheid doet kijken. Het begrip kunstenaar dient hier in zijn meest algemene betekenis te worden geïnterpreteerd: elke creatieveling, die door middel van welke expressievorm dan ook, zijn visie op mens en wereld met anderen wil delen.

Als organisatie willen wij de kunstenaar de ruimte bieden, om dit in de context van een psychiatrisch centrum te doen. Ook die ‘gesloten’ wereld maakt deel uit van de werkelijkheid en kan bijdragen tot het verstaan van wat er in de samenleving omgaat.

Academiestudenten en -leerlingen,   mensen van creatieve ateliers (vrije en therapeutische) en individuele kunstenaars werden met de organisatie van een kunstwedstrijd uitgedaagd, om het beste van zichzelf te geven. Er werden hen 6 gedichten van Rick De Leeuw voorgelegd, die inspiratie konden oproepen en waaruit vrijelijk kon worden gekozen. De Nederlandse po ëet en zanger, die we begin 2015 tijdens een optreden in het kader van Te Gek!? in het PC Sint-Franciscus-De Pelgrim mochten ontmoeten, wilde op die manier zijn sympathie voor een dergelijk initiatief betuigen en zijn medewerking verlenen.

Geïnteresseerden kregen tot eind 2016 de tijd om een kunstwerk te maken en in te sturen. De respons was enorm. Ruim 60 deelnemende kunstenaars boden 151 creaties aan, die door een professionele en deskundige jury werden beoordeeld. Daarvan worden 70 werken in een overzichtstentoonstelling opgenomen. (Uit de catalogus)

Schermopname (130).png

X