Heemkundige kring De Hellebaard: Dialecten in Vlaanderen, Lezing door Pr. J. Van Keymeulen

dialecten in vlaanderen

Herzele, 09/04/2017: Lezing door Professor Jacques Van Keymeulen in de Wattenfabriek, Mediabox, Solleveld, 35 te Herzele, vrijdag 21 april om 20 u.  Spreek je het dialect van je dorp nog? Ken je nog woorden en begrippen die je ouders of grootouders gebruikten? Ben je als jongere spreker eraan ontwend   en heb je er toch belangstelling voor ? Er zijn meerdere redenen om je deze lezing warm aan te bevelen.  De professor steekt misschien van jou nog iets op …  Inkom: leden 3 euro, niet-leden 5 euro.