Fietsbeleid in Brakel krijgt onvoldoende

18058048_812673735547911_3037612509215882284_n

Zwalm, 24/04/2017: De Fietsersbond geeft het Brakels  fietsbeleid een onvoldoende en heeft een eisenpakket klaar. “De Brakelse meerderheidspartijen hebben er geen kaas van gegeten”, klink het. “Welke beloftes gerealiseerd na 2/3 van legislatuur?” (BB)

Persbericht

In 2012 trokken de Brakelse meerderheidspartijen Open VLD en SP.A met een mager lijstje mobiliteitsbeloftes naar de kiezer. Beide partijen sloten een derde akkoord om tot 2018 samen het gemeentebestuur te vormen. Johan Thomas werd voor de derde keer schepen van Mobiliteit. Zo zal hij 18 jaar de tijd gehad hebben om een coherent mobiliteits- en fietsbeleid te voeren. Na vier jaar in deze legislatuur vindt Fietsersbond Brakel het tijd om na te gaan wat er reeds in huis kwam van de beloften van de partij van de schepen van Mobiliteit.

18118427_812673765547908_7361524907277768946_n

Verkiezingsprogramma 2012-2018 SP.A

* Planning van fietssuggestiestroken langs gemeentewegen in alle deelgemeenten: Enkel langs de Lepelstraat werden fietssuggestiestroken aangelegd. Deze kwamen er nadat het gemeentebestuur de aanleg van fietspaden in de Lepelstraat afvoerde. Bovendien vernam Fietsersbond Brakel in december 2016 dat de fietssuggestiestroken niet vernieuwd zullen worden na een reeks klachten. Conclusie: belofte niet ingelost.

* Aanleg van vrijliggende fietspaden tussen de diverse deelgemeenten: de twee voorziene fietspaden langsheen Lepelstraat en Kerkhofstraat werden door het gemeentebestuur weer afgevoerd. Andere plannen zijn er totaal niet. Ook tijdens deze legislatuur zal het totaal aantal fietspaden langs gemeentewegen op 0 meter blijven staan. 18 jaar beleid zonder één meter fietspad… Dat het wel kan, bewijst het kleine Lierde. Daar zijn reeds 9 km fietspaden langs gemeentewegen en er zitten er nog verschillende in de koker. Conclusie: achteruitgang in plaats van vooruitgang aangezien de enige twee dossiers werden afgevoerd. * Beveiliging en aanpassen van fietsroutes uit de schoolroutekaart: ook hier werd geen enkel initiatief genomen. Geen snelheidsremmers, geen fietspaden, geen ingrepen om de schoolgaande fietsers te beschermen. Conclusie: belofte niet ingelost.

* Aanleg van voldoende en diefstalveilige fietsenstallingen: er kwam geen enkele fietsenstalling bij de voorbije vier jaar. Er is in de verste verte ook geen fietsenstallingenbeleid. Conclusie: belofte niet ingelost. * Voorzien van diverse elektrische oplaadpunten op het fietsroutenetwerk: geen enkel oplaadpunt is voorzien in Brakel. Op vraag van Fietsersbond Brakel zijn er wel oplaadpunten voorzien in de heraanleg van het marktplein. Conclusie: belofte niet ingelost.

* Minstens één maal per jaar de registratie van fietsen organiseren: de politiezone Brakel organiseert nu en dan de registratie van fietsen bij bijvoorbeeld kermissen,… Conclusie: belofte ingelost. * Voorzien van accentverlichting bij oversteekplaatsen van voetgangers en fietsers: momenteel worden in de schoolomgevingen nieuwe led-armaturen geïnstalleerd. Andere plaatsen zijn nog niet voorzien. Conclusie: gedeeltelijk uitgevoerd.

* Een duidelijk gecommuniceerd fietsverlichtingsbeleid op punt stellen: hieromtrent is nog niks vernomen. Er is wel aandacht van de politie voor de problematiek van de fietsverlichting. Conclusie: tot op heden nog geen fietsverlichtingsbeleid.

* Dreef Tirse aanleggen als wandel- en fietspad met rustbanken: de bomen in de Tirse zijn allemaal verwijderd. Het eerste deel van het pad is heraangelegd in asfalt met nieuwe aanplant van struiken en bomen. Het tweede deel van het pad is vervangen door een verbindingsweg. Deze weg heeft echter geen voetpaden en foutief parkeren is er schering en inslag. Bij de septemberkermis in 2015 telde Fietsersbond Brakel in deze verbindingsweg 96 foutief geparkeerde voertuigen!

* Alle projecten van fietspaden langs de gewestwegen activeren en tweede deel fietspad Parike realiseren: het tweede deel van het fietspad naar Parike werd gerealiseerd. Het project Ronsesestraat zit in de onteigeningsfase. De overige projecten zullen zeker niet gerealiseerd worden voor 2019. In 2018 vervallen alle voorziene subsidies want de dossiers zijn dan 15 jaar oud! Niemand weet wat er dan dient te gebeuren want in Vlaanderen is het nog nooit voorgevallen dat een fietspad niet aangelegd wordt binnen de 15 jaar naar de opstart. Conclusie: een echte blamage voor gemeente en gewest. Belofte titelvoerend burgemeester De Croo We willen je zeker de belofte van burgemeester De Croo uit Het Laatste Nieuws van 2016 niet onthouden. We citeren letterlijk: “We moeten de komende jaren een inhaaloperatie op het gebied van fietspaden inzetten (…) zodat er een echt netwerk van fietspaden en fietssuggestiestroken komt. (…) De eerste prioriteit moeten de schooltrajecten zijn.” Aangezien deze belofte dode letter bleef, zal Alexander De Croo dit waarschijnlijk letterlijk kunnen herhalen eind 2018. Of iemand het dan nog zal geloven, is een andere zaak…

Wat wil de fietsersbond?

Zoals je hierboven kon lezen, bakte ons gemeentebestuur (met nog twee jaar voor de boeg) niet veel van de eigen magere fiets-beloftes. Fietsersbond Brakel stelde in 2012, zoals bij elke verkiezing, een eigen Memorandum op. Aan alle partijen werd aangeboden om met plezier te graaien uit 12 bladzijden met 46 voorstellen voor een volwassen fietsbeleid.

Deze 46 voorstellen hier herhalen, zou ons te ver leiden. Toch sommen we er graag een aantal op. Misschien brengt het ons gemeentebestuur alsnog op idee ën…

– Het aanstellen van een mobiliteitsambtenaar is cruciaal voor een goed beleid. – Zwakke punten uit de schoolroutekaart systematisch wegwerken door infrastructurele maatregelen.

– Het functioneel fietsroutenetwerk uitwerken op het terrein.

– Voorzien in oplaadpunten voor e-bikes.

– Openbare fietspompen installeren.

– Een fietsenstallingenplan opstellen en uitvoeren.

– Fietsenstallingen aan alle openbare gebouwen.

– Gemeenschappelijke (afsluitbare) fietsenstallingen voorzien in woonbuurten (vb. Vierschaar waar de fietsen nu in weer en wind buiten staan).

– Hogere snelheid in Zone 30 fysiek onmogelijk maken en snelheidscontroles uitvoeren. – Optreden tegen foutparkeerders op stoepen en fietspaden.

– Schooleducatieve routes ontwikkelen in samenwerking met de scholen.

– Het fietsexamen organiseren samen met de basisscholen.

– Steeds kiezen voor fietspaden in asfalt.

– Oneffen overgangen in fietspaden wegwerken.

– Uniforme en duidelijke bewegwijzering op maak van de functionele en recreatieve fietsen plaatsen.

– Politieke mandatarissen die zelf fietsen, (h)erkennen de knelpunten voor fietsers.

– ….