Eerste verkiezingsstunt in Zottegem? Kurt De Loor wil 16- en 17-jarigen laten stemmen tijdens gemeenteraadsverkiezingen

brief-ocmw-voorzitter-kurt-de-loor

Zottegem, 28/04/2018: De Zottegemse 16- en 17-jarigen mogen  volgend jaar  meestemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Zottegem, tenminste als het van Zottegems schepen Kurt De Loor (sp.a) afhangt.  De Loor  laat immers weten dat als een  voorstel in die zin op Vlaams niveau er niet doorkomst, hij van Zottegem een proeftuin wil maken. Is de eerste verkiezingsstunt in de maak? (PDV)  

Het verhaal staat vandaag te lezen in HLN  en moet gezien worden in het licht van het jongerenstemrecht dat momenteel op tafel ligt in het  Vlaams Parlement. De Loor is duidelijk pro, “Omdat het een unieke kans is om jongeren en hun visie te laten meetellen”, klinkt het in HLN. “Het is meer dan logisch dat we hen een stem geven.”

Opvallend  wordt het verhaal wanneer blijkt dat als het voorstel het niet haalt, De Loor zinnens is de Zottegemse 16- en 17-jarigen toch een kans wil geven. Geen stemplicht, wel stemrecht. Hij wil hiervoor samenwerken met de Vlaamse Jeugdraad. HLN berekende dat het in Zottegem om 515 16- en 17-jarigen zou zijn die hun stem kunnen uitbrengen, 262 jongens en 253 meisjes.