Geen vergunning voor runderstal in Elst

2986254-c6f5756633ab46eab795a859c3d03129

Elst, 29/04/2017:  Onlangs werd door het College van burgemeester en schepenen van Brakel, de stedenbouwkundige vergunning voor het optrekken van een runderstal in de Heringstraat te Elst van 25 op 45 meter met een hoogte tussen 4 en 8,5 meter geweigerd. Nochtans werd door het College de milieuvergunning eerder in januari 2017 goedgekeurd. (BB)

Binnen onze regelgeving wordt de milieuvergunning echter tijdelijk geschorst in afwachting van het verkrijgen van de vereiste stedenbouwkundige vergunning. In de toekomst wordt dit euvel opgelost omdat de milieu-en stedenbouwkundige vergunning dan zullen worden herleid tot één vergunning: de omgevingsvergunning.

Peter Vanderstuyf (Open Vld) : De stedenbouwkundige vergunning werd onlangs door het College geweigerd omwille van het negatief advies van het Agentschap Landbouw en Visserij. In dit advies, dat bindend is voor het gemeentebestuur, stelt het agentschap dat de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning geen landbouwer is in hoofdberoep en dat het daarenboven beter is nieuwe rundveestallen op te trekken nabij een reeds bestaand landbouwbedrijf in plaats van nieuwe open ruimten aan te snijden.

De aanvragers kunnen nu nog een beroep instellen bij de Bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen en dit binnen een termijn van 30 dagen na betekening van de weigering. Nadien staat er nog een hoger beroep open bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.”